układ dawnego miasta, Milejczyce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en