Spichrz dworski, Łubie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Obiekt reprezentatywny dla zachodniej części regionu ze względu ma formę i charakter. Budynek związany z historią miejscowości, jako część zabudowań dawnego folwarku.

Historia

Obiekt został wybudowany po 1850 r., jako część zespołu dworsko-folwarcznego. Stanowił własność pałacu, wzniesionego w północnej części wsi, który ok. 1869 r. został przebudowany przez arch. Ernesta Haigera. Po II wojnie światowej właścicielem spichlerza został PGR Kombinat Księży Las. Na przestrzeni lat, stan obiektu pogarszał się.

Opis

Spichrz został usytuowany w gospodarczej części zespołu zabudowań dworsko-folwarcznych. Cały zespół umiejscowiono po wschodniej stronie pasma zabudowy wiejskiej, przebiegającego z północy na południe. Poszczególne obiekty zostały usytuowane wokół rozległego obejścia. Budynek spichlerza jest zwrócony frontem w kierunku wschodnim. Od strony południowej została dobudowana stajnia.

Spichrz nie posiada wyraźnych cech, umożliwiających określenie stylu architektonicznego. Obiekt charakteryzuje się prostą, surową bryłą, pozbawioną elementów dekoracyjnych i ozdób. Jest budynkiem trzykondygnacyjnym, wybudowanym na planie prostokąta i nakrytym dachem dwuspadowym, krokwiowo-płatwiowym, krytym dachówką karpiówką ceramiczną. Ściany zostały wymurowane z kamienia i cegły i otynkowane. Z podobnych materiałów wybudowano ściany szczytowe. Wnętrze zostało nakryte stropami belkowymi, wspartymi na słupach z zastrzałami. Budynek posiada jednolite, małe, prostokątne okna, zabezpieczone kratami. Na zewnątrz od podwórza widoczne są ślady zamurowanych arkad. Do przyziemia prowadzą proste drzwi dwuskrzydłowe. We wnętrzu znajduje się jedno większe pomieszczenie i dwa magazyny, z wejściem umiejscowionym w ścianie szczytowej. Wejście na piętrze zostało zamknięte półkoliście. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody drewniane, jednobiegowe. Na piętrze i poddaszu znajdują się hale, bez dodatkowych podziałów.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

oprac. Ewa Waryś, OT NID w Katowicach, 29-11-2017 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VI, woj. katowickie, z. 5, pow. gliwicki, red. I. Rejduch-Samkowa I., Samek J., s. 44.
  • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Spichlerz Dworski, oprac. Jagodziński Z., 1991, Ośrodek dokumentacji zabytków w Warszawie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: 1850 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pyskowicka , Łubie
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. tarnogórski, gmina Zbrosławice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy