Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Zespół Hali Targowej (hala główna i hala rybna) - Zabytek.pl

Adres
Gdynia, Wójta Radtkego 38

Lokalizacja
woj. pomorskie, pow. m. Gdynia, gm. Gdynia-gmina miejska

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne zespołu obiektów handlowych w Gdyni.Funkcjonalizm ekspresyjny.

Zachowanie tej samej funkcji obiektu od powstania do współczesności.

Historia

Zespół Hali Targowej w Gdyni autorstwa znanych architektów: Jerzego Muellera i Stefana Reychmana powstał w 1937 r. Projekt zrealizowało Zjednoczenie Hut - Królewskiej i Laury, Zarząd Warsztatów Górnośląskich, Towarzystwo Akcyjne Katowice.

Opis

Zespół Hali Targowej znajduje się w centrum miasta, w kwartale pomiędzy ulicami: od wschodu - Wójta Radtkego (dawna Migały), od zachodu - Jana z Kolna, od północy - ul. 3 -go Maja, od południa graniczy z parcelą gmachu sądu (Plac Konstytucji i ul. Jana z Kolna). Bryła hali głównej jest asymetryczna, rozczłonkowana, do korpusu dostawione jest pod kątem prostym skrzydło, w rzucie zbliżone do litery L.

Hala główna jest wysoka, ma charakterystyczny przekrój paraboliczny. Konstrukcję stanowi dziewięć ogromnych kratownic (rozpiętość 35 m, w rozstawie co 10 m), których układ widoczny jest z zewnątrz i od środka. Od zewnątrz konstrukcja licowana cegłą i tynkowana, w części dolnej są kotwione systemem ścian tworzących boczne pomieszczenia hali. Przekrycie rozpięto na ruszcie metalowym i przeszklono w większości. Podobnie przeszklono obydwa krótsze paraboliczne końce korpusu. Szklane powierzchnie tych elewacji podzielono żelbetowymi filarami. Skrajna kratownica jest licowana cegłą i tynkowana, co daje efekt parabolicznej ramy przeszklonej elewacji czołowej.

Skrzydło boczne jest niskie, na rzucie prostokąta. Ma ono konstrukcję ramową wypełnioną cienkimi ściankami u dołu i pasem okien u góry.

Hala rybna jest niewielka w stosunku do hali głównej, zarówno pod względem obrysu jak i kubatury. Znajduje się na przedłużeniu skrzydła hali głównej w kierunku północno-zachodnim. Pozbawiona jest przybudówek, a rozwiązana konstrukcyjnie analogicznie jak skrzydło hali głównej (konstrukcja ramowa z wypełnieniem murowym i otworami okiennymi). Zespół hali targowej kompozycyjnie dodatkowo spina motyw wysokiego na 1,5 m cokołu z okładziny klinkierowej (kolor ciemnoczerwony) oraz ramp wyładowczych i wnęk drzwiowych od strony ulic: 3 Maja, Jana z Kolna i od placu targowego. Obiekt zachował oryginalną posadzkę oraz stolarkę drzwiową i okienną.

Zabytek dostępny.

Oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 29.10.2014 r.

Rodzaj: budynek użyteczności publicznej

Styl architektoniczny: modernistyczny

Materiał budowy: 

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.41865