Zespół Hali Targowej (hala główna i hala rybna), Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Zespół Hali Targowej (hala główna i hala rybna)

Gdynia

photo

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne zespołu obiektów handlowych w Gdyni. Funkcjonalizm ekspresyjny. Zachowanie tej samej funkcji obiektu od powstania do współczesności.

Historia

Zespół Hali Targowej w Gdyni autorstwa znanych architektów: Jerzego Muellera i Stefana Reychmana powstał w 1937 r. Projekt zrealizowało Zjednoczenie Hut - Królewskiej i Laury, Zarząd Warsztatów Górnośląskich, Towarzystwo Akcyjne Katowice.

Opis

Zespół Hali Targowej znajduje się w centrum miasta, w kwartale pomiędzy ulicami: od wschodu - Wójta Radtkego (dawna Migały), od zachodu - Jana z Kolna, od północy - ul. 3 -go Maja, od południa graniczy z parcelą gmachu sądu (Plac Konstytucji i ul. Jana z Kolna). Bryła hali głównej jest asymetryczna, rozczłonkowana, do korpusu dostawione jest pod kątem prostym skrzydło, w rzucie zbliżone do litery L.

Hala główna jest wysoka, ma charakterystyczny przekrój paraboliczny. Konstrukcję stanowi dziewięć ogromnych kratownic (rozpiętość 35 m, w rozstawie co 10 m), których układ widoczny jest z zewnątrz i od środka. Od zewnątrz konstrukcja licowana cegłą i tynkowana, w części dolnej są kotwione systemem ścian tworzących boczne pomieszczenia hali. Przekrycie rozpięto na ruszcie metalowym i przeszklono w większości. Podobnie przeszklono obydwa krótsze paraboliczne końce korpusu. Szklane powierzchnie tych elewacji podzielono żelbetowymi filarami. Skrajna kratownica jest licowana cegłą i tynkowana, co daje efekt parabolicznej ramy przeszklonej elewacji czołowej.

Skrzydło boczne jest niskie, na rzucie prostokąta. Ma ono konstrukcję ramową wypełnioną cienkimi ściankami u dołu i pasem okien u góry.

Hala rybna jest niewielka w stosunku do hali głównej, zarówno pod względem obrysu jak i kubatury. Znajduje się na przedłużeniu skrzydła hali głównej w kierunku północno-zachodnim. Pozbawiona jest przybudówek, a rozwiązana konstrukcyjnie analogicznie jak skrzydło hali głównej (konstrukcja ramowa z wypełnieniem murowym i otworami okiennymi). Zespół hali targowej kompozycyjnie dodatkowo spina motyw wysokiego na 1,5 m cokołu z okładziny klinkierowej (kolor ciemnoczerwony) oraz ramp wyładowczych i wnęk drzwiowych od strony ulic: 3 Maja, Jana z Kolna i od placu targowego. Obiekt zachował oryginalną posadzkę oraz stolarkę drzwiową i okienną.

Zabytek dostępny.

Oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 29.10.2014 r.

Bibliografia

 • Sołtysik M.J., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego, urbanistyka i architektura, Warszawa 1993;
 • Sołtysik M.J., Modernistyczna Gdynia - dziedzictwo lat międzywojennych, [w:] Renowacje i zabytki 2010, nr 4 (36), s.60-73;
 • Małgorzata Omilanowska, Świątynie handlu, Warszawa, 2004 r.
 • Architektura i Budownictwo nr 4/5, s. 154-157, 1938 r.
 • Sołtysik M.J., Studium architektoniczno-urbanistyczne waloryzacji Gdyni do roku 1939 w granicach administracyjnych miasta z roku 1970 , część II., osadnictwo przedmiejskie i miasto, t.2. Waloryzacja Śródmieścia, Gdańsk, 1986; maszynopis w archiwum NID O.T. Gdańsk;
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_Hala_Targowa
 • http://www.haletargowegdynia.pl/architektura.html

Informacje ogólne

 • Rodzaj: budynek użyteczności publicznej
 • Chronologia: lata 30. XX w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Wójta Radtkego 38, Gdynia
 • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. Gdynia, gmina Gdynia
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy