Dom Marynarza Szwedzkiego, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Rzadki przykład architektury tzw. wolnego funkcjonalizmu - zachowując zasadę plastyki strukturalnej rozczłonkowano bryłę i wyeksponowano walory plastyczne materiałów naturalnych (kamień i cegła).

Historia

Dom Marynarza Szwedzkiego mieścił hotel i konsulat szwedzki z salą zebrań, w której urządzono kaplicę. Budynek projektu (z 1935 r.) Stanisława Płoskiego oddano do użytku w połowie 1936 r.

Opis

Lokalizacja w budynku na skraju śródmieścia, w zasadzie na granicy pomiędzy portem a miastem na narożnej działce. Bryła dwuczłonowa, asymetryczna, na rzucie litery L z podkreślonym narożnikiem, w którym umieszczono wejście do budynku. Artykulacja bryły jest ściśle związana z funkcją: część wschodnia - skrzydło hotelowe jest niższa, rozwiązana typowo i bez dekoracji, natomiast część północna jest reprezentacyjna - wyższe skrzydło - mieściło konsulat i ważniejsze pomieszczenia hotelowe. Elewacje budynku są asymetryczne i odmiennie komponowane. Skrzydło niższe (hotelowe) było tynkowane gładko, bez dekoracji, natomiast wyższe skrzydło konsulatu wyłożono płytami kamiennymi - przyziemie oraz narożne podcienie wejściowe. Piętro licowane jest cegłą, a wyraźnie zarysowany gzyms biegnie tuż nad oknami parteru. Lizeny na piętrze tworzące oprawę okien doświetlających kaplicę, nawiązują fakturą do lica przyziemia.

Obiekt dostępny po wcześniejszym umówieniu się.

Oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 08.10.2014 r.

Bibliografia

 • Sołtysik M.J., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego, urbanistyka i architektura, Warszawa 1993;
 • Sołtysik M.J., Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2003, s. 329-333;
 • Sołtysik M.J., Modernistyczna Gdynia - dziedzictwo lat międzywojennych, [w:] Renowacje i zabytki 2010, nr 4 (36), s.60-73;
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_Gdyni
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Marynarza_Szwedzkiego
 • http://modernizmgdyni.pl/?p=793

Informacje ogólne

 • Rodzaj: budynek użyteczności publicznej
 • Chronologia: lata 30. XX w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Jana z Kolna 25, Gdynia
 • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. Gdynia, gmina Gdynia
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy