Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Magazyn długoterminowy H - Zabytek.pl

Adres
Gdynia, Nabrzeże Polskie, Polska 17

Lokalizacja
woj. pomorskie, pow. m. Gdynia, gm. Gdynia-gmina miejska

Najbardziej charakterystyczny typ zabudowy portowej.Połączenie nurtu funkcjonalizmu i konstruktywizmu.

Zachowanie tej samej funkcji obiektu od powstania do współczesności.

Historia

Magazyn długoterminowy wzniesiony został w 1932 r.

Opis

Zabytkowy magazyn stoi na Nabrzeżu Polskim, po południowej stronie ul. Polskiej w porcie gdyńskim. Jest to obiekt wolnostojący, na wydzielonej działce, na rzucie prostokąta ma zwartą, pięciokondygnacyjną bryłę z trzema ryzalitami w elewacji południowej. Jako budynek portowy, magazynowy ma bardzo charakterystyczną szkieletową konstrukcję monolityczną wypełnioną cegłą. Ten monolityczny szkielet jest czytelny z zewnątrz i stanowi główny element artykulacji i dekoracji wszystkich elewacji. Stropy są wykonane z żelbetu, podobnie posadzki oraz schody wewnętrzne. Dach jest płaski, żelbetowy, kryty papą. Zadaszenie ramp wyładowczych zostało wykonane ze szkła zbrojonego, a wypełnienie otworów okiennych wykonano ze szkła w stali.

Elewacje są osiowosymetryczne. Dłuższe elewacje: północna i południowa ukształtowane są analogicznie, wyraźna artykulacja pozioma dzięki wyeksponowanym elementom konstrukcji, zadaszonym rampom i gzymsowi wieńczącemu. Akcenty pionowe to trzy pasy okien na całej wysokości budynku. Siedem osi otworów okiennych zgrupowanych jest w centralnej części, natomiast po trzy osie zgrupowano z obu stron w czwartych przęsłach (od naroży budynku).

Piony okien doświetlają klatki schodowe. W elewacji południowej te pasy okien zostały ryzalitowo wysunięte przed lico i dodatkowo zwieńczone przeszklonymi szczytami w formie belwederów. Elewacja wschodnia i zachodnia rozwiązane są identycznie - siedmioosiowe, z przeszklonym przęsłem środkowym. We wszystkich elewacjach otwory okienne zajmują górną trzecią część konstrukcyjnego szkieletu każdego poziomu budynku. Dolną dwie trzecie wypełnia cegła. W budynku znajduje się dziewięć wind.

Zabytek dostępny tylko z zewnątrz.

Oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 03.11.2014 r.

Rodzaj: budynek gospodarczy

Styl architektoniczny: modernistyczny

Materiał budowy:  betonowe

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.40530, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_22_BK.297925