kaplica pw. św. Józefa, Góra Świętej Anny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Malowniczo usytuowana na wzgórzu kaplica św. Józefa, nawiązuje do włoskiego modelu sacro monte. Swoją liczbą kaplic Jerozolima Góry Świętej Anny wpisuje się w ściśle określoną koncepcję założenia kalwaryjnego, wypracowaną w pierwszej połowie XVII wieku na ziemiach polskich.

Usytuowanie i opis

Kaplica położona została na wzgórzu ogrodu klasztornego, na pd.-zach. od klasztoru franciszkanów. Jest to budowla barokowa, wzniesiona na planie kwadratu o wklęsłych narożach, której wnętrze nakryto spłaszczoną kopułą eliptyczną. Wejście od strony południowej zamknięte zostało łukiem koszowym i poprzedzone kamiennymi stopniami. W otworze umieszczono drzwi klepkowe. Fasady korpusu, ujęte zostały w narożach pilastrami i zwieńczone gierowanym gzymsem. Wnętrze doświetlają okna znajdujące się elewacji zachodniej i wschodniej. Kaplicę nakrywa dach kopulasty, zwieńczony iglicą z krzyżem.

Historia

Kaplicę św. Józefa zbudowano w I poł. XVIII wieku. W 2007 roku przeprowadzono prace konserwatorskie zespołu zabytków ruchomych znajdujących się we wnętrzu kaplicy. Dotyczyły barokowych rzeźb św. Jana Nepomucena i św. Rocha oraz obrazu Śmierć św. Józefa. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 18.11.2019 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
  • Gorzelik J., Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim [w:] Pielgrzymowanie i sztuka, Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław.
  • Bania Z., Góra Świętej Anny – Jerozolima i Rzym Górnego Śląska, [w:] Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2846, Historia Sztuki nr XXII, Wrocław.
  • Teczka obiektu [w:] zbiory WUOZ w Opolu, gdzie m.in. pozwolenia na prace remontowe, protokoły odbioru prac remontowych, decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa opolskiego etc.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1. poł. XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Klasztorna 6, Góra Świętej Anny
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy