Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica pw. św. Józefa - Zabytek.pl

Adres
Góra Świętej Anny, Klasztorna 6

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica-obszar wiejski

Malowniczo usytuowana na wzgórzu kaplica św.Józefa, nawiązuje do włoskiego modelu sacro monte.

Swoją liczbą kaplic Jerozolima Góry Świętej Anny wpisuje się w ściśle określoną koncepcję założenia kalwaryjnego, wypracowaną w pierwszej połowie XVII wieku na ziemiach polskich.

Usytuowanie i opis

Kaplica położona została na wzgórzu ogrodu klasztornego, na pd.-zach. od klasztoru franciszkanów. Jest to budowla barokowa, wzniesiona na planie kwadratu o wklęsłych narożach, której wnętrze nakryto spłaszczoną kopułą eliptyczną. Wejście od strony południowej zamknięte zostało łukiem koszowym i poprzedzone kamiennymi stopniami. W otworze umieszczono drzwi klepkowe. Fasady korpusu, ujęte zostały w narożach pilastrami i zwieńczone gierowanym gzymsem. Wnętrze doświetlają okna znajdujące się elewacji zachodniej i wschodniej. Kaplicę nakrywa dach kopulasty, zwieńczony iglicą z krzyżem.

Historia

Kaplicę św. Józefa zbudowano w I poł. XVIII wieku. W 2007 roku przeprowadzono prace konserwatorskie zespołu zabytków ruchomych znajdujących się we wnętrzu kaplicy. Dotyczyły barokowych rzeźb św. Jana Nepomucena i św. Rocha oraz obrazu Śmierć św. Józefa. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 18.11.2019 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.95526