cmentarz przykościelny, Nowy Korczyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en