skwer Keżmarok, Gliwice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en