układ dawnego miasta, Narew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en