kordegarda II, Bojadła
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kordegarda w barokowym zespole pałacowo - parkowym.

Historia

Budowę rezydencji we wschodniej części wsi w 1707 r. rozpoczął Adam von Kottwitz. Po jego bezpotomnej śmierci w 1720 r. majątek przejął jego starszy brat David Heinrich, który ukończył budowę pałacu w 1731 r. Wówczas po jego wschodniej i zachodniej stronie znajdowała się starsza zabudowa folwarczna, po południowej kordegardy, a za nimi zaś rozległy park. W pobliżu parku wzniesiono kościół. Na terenie parku zaplanowano założenie ozdobnego ogrodu z oranżerią i zwierzyńcem. Tuż po ukończeniu budowy pałac uległ zniszczeniu wskutek pożaru. Odbudowa była prowadzona w latach 1734-1735. Rezydencja Kottwitzów otrzymała formę barokową, a wjazd do niej prowadził przez ozdobną bramę znajdującą się pomiędzy dwoma pawilonami z wieżami, na których zamontowano zegary: słoneczny i mechaniczny. Podczas wojny siedmioletniej, w latach 1759-1760 pałac został splądrowany przez wojska rosyjskie. W 1765 r. majątek w Bojadłach przejął syn Davida Heinricha, Rudolph Gotthardt von Kottwitz. Ponieważ zmarł on bezpotomnie, dobra bojadelskie znalazły się we władaniu jego brata Adama Melchiora (do 1777), a następnie bratanka, który zarządzał majątkiem do 1811 r. W czasie kolejnego pożaru, który wybuchł w 1812 r., uległo zniszczeniu rodzinne archiwum właścicieli. W 1904 r. majątek kupił generał Reinhard von Scheffer, który przeprowadził gruntowny remont pałacu. Jego rodzina władała bojadelskimi dobrami do 1945 r. Po II wojnie światowej pałac został upaństwowiony i kilkakrotnie zmieniali się jego użytkownicy. Prowadzili oni rożne prace remontowe, podczas których m.in. wprowadzili nowe podziały we wnętrzu i częściowo usunęli detal architektoniczny z elewacji. Obecnie część dawnego majątku Kottwitzów znajduje się w rękach prywatnych.

Opis

Barokowe pawilony – kordegardy zostały zbudowane razem z pałacem w latach 1734-1735. Są to murowane, piętrowe obiekty założone na planie kwadratu, nakryte dachami czterospadowymi i zwieńczone baniastymi hełmami z wysokimi latarniami.

Kordegardy można oglądać od zewnątrz od strony ulicy.

oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 22.12.2017 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 1: Powiaty: zielonogórski – świebodziński – krośnieński, Zielona Góra 2014, s. 97-99.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 24-25.
  • Maciantowicz M., Bojadła, park pałacowy, [w:] B. Bielinis-Kopeć (red.), Zabytkowe parki województwa lubuskiego, Zielona Góra 2013, s. 18-21.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek bramny
  • Chronologia: 1734-1735
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Sulechowska , Bojadła
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Bojadła
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy