Drzewostan przy kościele par. pw. św. Bartłomieja Ap., Goraj
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Drzewostan przy kościele par. pw. św. Bartłomieja Ap.

Goraj

photo

Drzewostan znajdujący się wokół kościoła par. pw. św. Bartłomieja Ap. wzniesionego w 2. poł. XVIII w. pochodzi zapewne w większości z XIX w. i wraz z kościołem i dzwonnicą bramową stanowi istotny element krajobrazu kulturowego wsi (d. miasteczka).

Historia

Parafia w Goraju została erygowana w 1379 r., co zbiegło się zapewne z nadaniem praw miejskich. Pierwszy drewniany kościół został wzniesiony z fundacji ówczesnego właściciela wsi Dymitra z Goraja, podskarbiego koronnego, zniszczony pożarem, podobnie jak dwie następne drewniane świątynie. Na pocz. XVI w. miasteczko przeszło drogą zamiany od Gorajskich do Mikołaja Firleja, a następnie innych właścicieli, w k. XVI w. zakupione przez Jana Zamoyskiego i włączone do Ordynacji Zamojskiej. Obecny kościół został wzniesiony w l. 1779-82, zapewne wg proj. arch. Fryderyka Gisgesa, z fundacji ks. Baltazara Dulewskiego, miejscowego proboszcza, profesora Akademii Zamojskiej. Zachowany na terenie cmentarza kościelnego drzewostan pochodzi zapewne głównie z  XIX w.

Opis

Zespół kościelny położony jest na pn.-zach. krańcu wsi (d. miasteczka), na niewielkim wzniesieniu. W jego skład wchodzi kościół oraz współczesna mu dzwonnica bramowa usytuowana po pd. stronie, na zamknięciu ul. Kościelnej prowadzącej od d. rynku. Na terenie cmentarza kościelnego znajdują się okazy starodrzewu (lipy drobnolistne) oraz murowany postument zwieńczony krzyżem, z datą 1861. Drzewa zakomponowane są wzdłuż linii ogrodzenia, obecnie zachowane głównie od strony pn. i zach.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 13.12.2018 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zespół parkowo-ogrodowy
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Goraj
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gmina Goraj
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy