ogrodzenie z 4 kapliczkami, Niedrzwica Kościelna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

ogrodzenie z 4 kapliczkami

Niedrzwica Kościelna

photo

Przykład klasycystycznego zespołu kościelnego, z jednonawowym kościołem pw. św. Bartłomieja Ap., dzwonnicą i ogrodzeniem z kapliczkami wzniesionymi w l. 1791-1801. Kościół poważnie zniszczony w czasie I wojny światowej, następnie odbudowany z pewnymi przekształceniami ok. 1918 r.

Historia

Parafia w Niedrzwicy (zw. też Niedrzwicą Wielką lub Dużą, a później Kościelną) powstała na przełomie XIV i XV w. Pierwsze trzy kościoły były drewniane. Obecny został wzniesiony w l. 1797-1801 z fundacji Tomasza Dłuskiego podkomorzego lubelskiego. Zapewne w tym samym czasie (lub nieco później) zbudowano dzwonnicę oraz ogrodzenie cmentarza przykościelnego. Cały zespół kościelny został poważnie zniszczony przez wojska austro-węgierskie w sierpniu 1914 r. (w kościele m. in. runęły sklepienia), następnie odbudowany ok. 1918 r., z nadbudową zakrystii i częściową zmianą detalu architektonicznego fasady, na której zlikwidowano boniowanie oraz wprowadzono nisze i tonda z rzeźbami.  Kilkakrotnie remontowany. Ostatni kompleksowy remont zespołu, podczas którego m.in. przywrócono pierwotny wystrój świątyni, został przeprowadzony w l. 2001-2007 i nagrodzony Laurem konserwatorskim – nagrodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Opis

Ogrodzenie w formie pełnego muru ceglanego, otynkowanego, podzielonego na przęsła filarkami nakrytymi jednospadowymi daszkami, w części wzmocnionymi od zewnątrz skarpami. Brama ujęta filarami pod daszkami dwuspadowymi. W narożach umieszczone cztery sześcioboczne kapliczki, z szerokimi konchowymi wnękami, w których umieszczone mensy ołtarzowe wykorzystywane w procesjach Bożego Ciała.

Zabytek dostępny.

oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 03-07-2018 r.

Bibliografia

 • Biegalska J., Historia wsi Niedrzwica Kościelna (do roku 1939), Lublin – Niedrzwica Kościelna 2000.
 • Dzięga D., Kasiborski A., Kopciowski D., Wiśniewska A., Żurawicka D., Laur konserwatorski 2008 – nagroda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz inne nagrody i wyróżnienia, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” 2008, s. 190-191.
 • Gałecka M., Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie I wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego (w jego aktualnych granicach), Lublin 2012, http://ngoteka.pl/handle/item/314 , (dostęp 02.07.2018)
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, z. 1: Powiat bełżycki, Warszawa 1960, s. 8-9.
 • Mazurek I., Pastuszak M., Głąbowa J. B., Bork A., Stare i nowe budownictwo oraz środowisko naturalne Niedrzwicy Kościelnej,  Niedrzwica Kościelna 2015, s. 9-18.
 • Szydłowski T., Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej ., Warszawa – Kraków 1919, s. 140.
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22: Województwo lubelskie, Warszawa 1995, s. 307.
 • Zahajkiewicz M. T., Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985, s. 116-117.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: inne
 • Chronologia: 1801 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Niedrzwica Kościelna
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina Niedrzwica Duża
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy