układ dawnego miasta, Boćki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en