Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół cmentarny, ob. parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - Zabytek.pl

Adres
Żagań

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Żagań-gmina miejska

Przykład późnogotyckiego budownictwa sakralnego, barokizowanego w XVII-XVIII wieku.

Historia

Pierwsza drewniana świątynia na wzgórzu po zach. stronie miasta powstała prawdopodobnie w 1404 roku. Data wzniesienia nowego, murowanego, kościoła w jej miejscu nie jest precyzyjnie określona. Możliwe, że nastąpiło to w 1444 r., a inicjatorem był augustiański opat Heinrich Stanislav. Według innych źródeł budowla powstała w 1484 roku. Od 1540 r., kiedy zgodnie z rozkazem księcia Henryka Żagańskiego zaprzestano odprawiania nabożeństw katolickich, świątynia przez wiele lat była opuszczona. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) została splądrowana przez Szwedów. Odnowiono ją w 1691 r. dzięki staraniom opata Andreasa Adalberta Thiele. W tym samym czasie ogrodzono murem przykościelny cmentarz. Około 1750 r. kościół powiększono przedłużając nawę. Podczas remontu przeprowadzonego pod koniec XX w. wymieniono posadzki, zbudowano nowe schody na emporę muzyczną i usunięto część wyposażenia m.in. ambonę, stalle, bramki przy ołtarzu i epitafia. W 2001 r. przy kościele wybudowano wolnostojącą dzwonnicę. W 2017 r. przeprowadzono remont dachu.

Opis

Położony w lewobrzeżnej części Żagania, na cmentarzu między ul. Księżnej Żaganny i Piastowską. Gotycko-barokowy kościół jest orientowany, murowany z cegły i otynkowany, jednonawowy, czteroprzęsłowy, z węższym, dwuprzęsłowym, prezbiterium zamkniętym trójbocznie, kaplicą od pd. i zakrystią od pn. Nawa nakryta dachem dwuspadowym z naczółkami, prezbiterium - wielospadowym, kaplica - mansardowym. Nad nawą drewniana sygnaturka zwieńczona baniastym hełmem i latarnią. Elewacje artykułowane wysokimi oknami i uskokowymi przyporami w części prezbiterialnej. Wewnątrz, nad prezbiterium i dwoma wschodnimi przęsłami nawy założone sklepienie sieciowe, nad zach. częścią nawy - sklepienie kolebkowe z lunetami, nad zakrystią - kolebkowe, a nad kaplicą - krzyżowe. Zachowane trzy ołtarze: główny łączący elementy późnorenesansowe z barokowymi i boczne ołtarze barokowe Przemienienia i Serca Jezusa.

Dostęp do zabytku ograniczony. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Anna Jackiewicz, OT NID w Zielonej Górze, 30.11.2017 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_BK.30372