kaplica Bożego Grobu, Żagań
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Bożego Grobu

Żagań

photo

Interesujący i bardzo rzadki przykład naśladownictwa Grobu Chrystusowego w Jerozolimie.

Historia

W 1598 r. opat augustianów Jakob II Liebig zainicjował budowę kaplicy przy kościele „na górce” (ob. kościół pw. Nawiedzenia NMP). Budowlę, wzorowaną na kaplicy z Goerlitz, która z kolei była kopią Grobu Chrystusa w Jerozolimie, ukończono po śmierci opata, po 1600 roku. W 1691 r. w jej sąsiedztwie wzniesiono kaplicę Namaszczenia i kaplicę św. Krzyża (zamienioną w XIX w. na kostnicę), a w 1696 r. postawiono kolejne cztery kaplice wzdłuż drogi łączącej kościół z mostem na Bobrze na Przedmieściu Żarskim. Zespół kaplic stanowił Kalwarię odwiedzaną przez pielgrzymów. Kaplicę Grobu Chrystusowego poddano konserwacji w 1998 i w 2016 roku.

Opis

Położona na wzgórzu przy kościele pw. Nawiedzenia NMP, przy pn. odcinku muru cmentarnego. Murowana z piaskowcowych ciosów, jednokondygnacyjna, założona na rzucie kwadratu, z półkoliście zamkniętą apsydą od zachodu. Złożona z przedsionka ze sklepieniem krzyżowym i komory grobowej sklepionej kolebkowo. Płaski dach zwieńczony orientalizującą glorietą z kopułą wspartą na sześciu ostrołucznych arkadach. W osi fasady ostrołuczny portal, od zach. półkolista ściana artykułowana ślepymi arkadami.

Zabytek dostępny.

Oprac. Anna Jackiewicz, OT NID w Zielonej Górze, 30.11.2017 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2, Zielona Góra 2012, s. 116;
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 442;
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 1099-1100;
  • Karta ewidencyjna, Kościół cmentarny (obecnie parafialny) pw. Nawiedzenia NMP, oprac. Domagalska K., 2002, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1598 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Żagań
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy