Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

klasztor, ob. plebania - Zabytek.pl

klasztor, ob. plebania


klasztor XV w. Żagań

Adres
Żagań, Pl. Klasztorny 2

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Żagań (gm. miejska)

Zabytek o wybitnych wartościach historycznych i artystycznych. 

Historia

Dwukondygnacyjna budowla – siedziba dawnego klasztoru, obecnie zajęta przez plebanię, przylega do północnej ściany kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zachowany do dziś budynek został uformowany po pożarze w 1730 r. Nie wiemy, jak wyglądały najstarsze zabudowania klasztorne. W czasie wznoszenia opactwa wykorzystano murowane partie zamku książęcego, natomiast drewniane rozebrano. Do dziś w murach klasztornych zachowały się ślady najprawdopodobniej XIII-wiecznych obiektów. W XIV w. augustianie wznieśli klasztorne wschodnie i północne skrzydło, w którym mieściły się: sypialnia, biblioteka, izba braci oraz szkoła nowicjatu. Ponadto zbudowali obiekty mieszczące się po zachodniej stronie, mianowicie letni i zimowy refektarz, pałac opata oraz kapitularz. Po tych budynkach pozostały jedynie pod dziedzińcem piwnice albo – jak w przypadku refektarza – mury wraz z reliktem wieży (na poddaszu dzisiejszego zachodniego skrzydła). Z początkiem XV w. przebudowano skrzydło wschodnie i wzniesiono kaplicę św. Anny, a nad nią bibliotekę. Podczas odbudowy po pożarze w 1730 r. rozebrano pałac opata, letni refektarz oraz kapitularz, a na miejscu budynków gospodarczych stanęły szkoła nowicjatu i konwikt. W drugiej połowie XVIII w. na wieży konwiktu oraz w bibliotece powstały dwa obserwatoria astronomiczne. W latach 1783-1795 pod patronatem augustianów funkcjonował punkt obserwacyjny najstarszej w świecie sieci meteorologicznej Societas Meteorologica Palatina

Opis

Budynek klasztorny, oparty o miejskie mury obronne, otacza znaczną część dziedzińca klasztornego. Wejście do niego ozdabia rokokowy portal. Wewnątrz, w korytarzu przylegającym do wirydarza zachowały się osiemnastowieczne portrety 52 opatów, które namalowano dzięki Simonowi Rihlowi, opatowi z lat 1732-1747. Nad kaplicą św. Anny znajduje się wspomniana biblioteka klasztorna, składająca się z dwóch pomieszczeń ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Sklepienia są ozdobione freskami z 1736 r., autorstwa malarza śląskiego Georga Wilhelma Neunhertza. Na ten sam okres datuje się regały biblioteczne z częścią dawnego księgozbioru, do czasów sekularyzacji zakonów w 1810 r. liczącego ponad 10 000 woluminów. Część z nich trafiła do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu. W pomieszczeniach bibliotecznych zachowały się także globusy z 1640 r.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 05.01.2018 r.

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkowników Jarosław Bochyński (JB), Andrzej Kwasik.

Rodzaj: klasztor

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_BK.30322