Park przypałacowy, Wrocław
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Park przypałacowy

Wrocław

photo

Park w Leśnicy jest realizacją projektu wybitnego ogrodnika i architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo, który zaprojektował liczne ogrody i parki przy rezydencjach pruskiej rodziny królewskiej (m.in. w Poczdamie, Mysłakowicach, Kamieńcu Ząbkowickim).

Historia

Obecny park krajobrazowy założony został przez ówczesnego właściciela posiadłości, ministra w rządzie pruskim Carla Friedricha Heinricha von Wylich und Lottum, wg projektu Petera Josepha Lennégo, sporządzonego przed 1836 r., z korektami naniesionymi przez Georga Kobera, długoletniego współpracownika Lenné [w karcie pałacu informacja, ze projekt opracował w 1836 r. Kober]. Park ten wchłonął XVIII-wieczne założenie ogrodowe, mające starszą genezę, bowiem pierwszy ogród przy rezydencji w Leśnicy wzmiankowano już w 1537 roku. Przed 1795 r. wschodnią część fosy przekształcono w staw z dwoma wyspami, które spinały mosty. Wzdłuż rzeki poprowadzono dziką promenadę, a za pałacem usytuowano folwark, oranżerię, ogród warzywny, sad i zagajnik. Ok. 1836 r. w przypałacowej części ogrodu utworzono pleasure ground, nieco dalej zakomponowano rozległe polany, ozdobne stawy połączone kanałami z rzeką oraz swobodny układ dróg spacerowych z osiami widokowymi otwierającymi się na pałac i pawilony parkowe (altanę, belweder, dom ogrodnika, oranżerię z palmiarnią). Kompozycję roślinną parku oparto na zastanym drzewostanie dębowym, wzbogaconym o nowe gatunki egzotyczne, a nowe drzewa sadzono głównie jako solitery na obrzeżach polan. Na przełomie XIX/XX w. park zyskał stopniowo formę naturalistyczną przez powiększenie zagajników, zredukowanie stawów i obsadzenie polan. Po 1936 r. wprowadzono ponownie zmiany w drzewostanie, dosadzając drzewa iglaste. W l. 80. XX w. park uległ częściowemu zniszczeniu w trakcie prac ziemnych związanych z regulacją rzeki Bystrzycy. W latach 1995-1999 wg proj. Haliny Krajewskiej przeprowadzono rewaloryzację, która przywróciła kompozycji stan z 1836 r., poszerzonej o plac zabaw dla dzieci.

Opis

Park o powierzchni 21,37 ha wytyczony został na północ i wschód od pałacu w Leśnicy ob. Centrum Kultury Zamek, na rozległym, nizinnym terenie dawnego rozlewiska rzecznego, opadającym tarasą ku korycie Bystrzycy. Pałac usytuowany jest w pd.-zach. części założenia parkowego, poprzedzony podjazdem i otoczony murem z bastejami i częściowo osuszoną fosą. W sąsiedztwie pałacu znajdują się szerokie polany z dalekimi perspektywami widokowymi na rozlewiska Bystrzycy. Dawna fosa i odnogi rzeki tworzą rozbudowany system wodny ze stawami, wyspami i mostkami. W części północnej parku dominują gęsto posadzone drzewa, w miejsce wcześniejszych polan widokowych z eksponowanymi soliterami. Poszczególne wnętrza parkowe łączy gęsta sieć alei o krzywolinijnym przebiegu. Starodrzew parkowy Charakteryzuje się zróżnicowanym składem, z rzadko spotykanymi gatunkami drzew, m.in. klonem pospolitym, jesionem wąskolistnym, jesionem wyniosłym oraz osobliwością dendrologiczną – dębem kaukaskim. Atrakcją parku jest także labirynt grabowy otoczony brzozami oraz tulipanowiec amerykański – największy we Wrocławiu pomnik przyrody.

Dostępny dla zwiedzających. 

oprac. Beata Sebzda, OT NID we Wrocławiu, 8-01-2016 r.

Bibliografia

 • Atlas architektury Wrocławia, pod red. J. Harasimowicza. Wrocław 1997, t. 2 s. 17.
 • Encyklopedia Wrocławia. Wrocław 2001, s. 615-616.
 • Günther H., Harksen S., Peter Joseph Lenné. Katalog der Zeichnungen, Tübingen, Berlin, 1993, s. 190, 422.
 • Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław 2013, s. 488-491.
 • Parki i ogrody Wrocławia. Wrocław 2009, s. 168-177.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk. Warszawa 2006, s. 1050.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: park
 • Chronologia: 1836
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: pl. Świętojański 1, Wrocław
 • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gmina Wrocław
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy