kapliczka, Wieszczyna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wybudowana w XIX wieku kapliczka przydrożna w Wieszczynie (przysiółku wsi Dębowiec) jest obiektem wzbogacającym lokalny krajobraz.

Historia

Kapliczka przydrożna została wybudowana w 1825 r. i jest poświęcona świętym Aurelii i Tymoteuszowi. Kapliczka została przebudowana w 1885 roku. W kapliczce znajdują się według legendy relikwie św. Aurelii i Tymoteusza.

Opis

Kapliczka usytuowana w środkowej części miejscowości, przy trasie prowadzącej z Dębowca do Pokrzywnej. Zwrócona frontem w stronę zachodnią. Założona na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem, jednokondygnacyjna. Budowla murowana, otynkowana. Dach kapliczki dwuspadowy, nad absydą dach trójpołaciowy. Pokrycie dachu z płyt azbestowo -  cementowych. Fronton wieńczy trójkątny szczyt, wydzielony gzymsem nakrytym blaszanym daszkiem. Na kalenicy dachu czworoboczna sygnaturka z prześwitem, zwieńczona dzwonowatym hełmem. Otwór drzwiowy ujęty po bokach dwoma XIX wiecznymi kinkietami, wypełniony współczesnymi, dwuskrzydłowymi drzwiami. W bocznych ścianach umieszczono niewielkie, półkoliście zamknięta okienka. W wnętrzu na podwyższeniu umieszczono stół ofiarny a nad nim obraz o tradycjach ludowych, wykonany na blasze, przedstawiający Chrystusa w towarzystwie św. Tymoteusza i św. Aurelii. Po bokach na niewielkich półkach stoją dwie gipsowe rzeźby z przedstawieniem Niepokalanej Maryi Panny i Chrystusa z Sercem Gorejącym. Wnętrze nakryte jest sklepieniem żaglastym. Posadzka wyłożona terakotą.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak, OT NID w Opolu, 21.09.2017 r.

Bibliografia

  • http://www.zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/walory-kulturowe

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wieszczyna
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Prudnik - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy