Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

grodzisko, st. 1 - Zabytek.pl

Adres
Tum

Lokalizacja
woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Góra Świętej Małgorzaty

Obiekt pod względem położenia, wielkości i formy stanowi przykład grodziska typowego dla nizinnych terenów Niżu Polskiego, zarazem po ostatnio przeprowadzonych badaniach grodzisko tumskie należy do najlepiej przebadanych wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej.

Usytuowanie i opis obiektu

Grodzisko noszące lokalną nazwę „Szwedzka Góra”, zlokalizowane jest w odległości ok. 500 m na południowy zachód od wznoszącej się na zachodnim skraju wsi Tum romańskiej archikolegiaty. Położone jest ono gliniastym ostańcu wyniesionym na ok. 1 m ponad otaczające go rozległe, do niedawna jeszcze podmokłe, a dziś już w dużej mierze osuszone łąki połączonych dolin rzeki Bzura i Malina, stanowiącej lewobrzeżny dopływy Moszczenicy. Część tego samego ostańca stanowiła kępa, na której w przeszłości funkcjonowała osada przygrodowa.

Grodzisko wraz z otaczającymi je wałami i fosami zajmuje powierzchnię ok. 2 ha, z czego ok. połowy przypada na majdan i wał główny, którego owal na osi wschód-zachód mierzy ok. 135 m, zaś na osi północ-południe dochodzi do ok. 80 m. Wał ten ma ok. 5-5,5 m wysokości.

Historia

Grodzisko celem przeprowadzenia badań wykopaliskowych wykupił w 1937 r. z rąk prywatnych Jan Manugiewicz dyrektor Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi (ob. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Doszło do nich jednak dopiero po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to w latach 1948-1955, pod kierunkiem Andrzeja Nadolskiego przebadano na grodzisku oraz pobliskiej kępie przygodowej łącznie 3050 m2.

Grodzisko w Tumie jest pozostałością po funkcjonującym tu w okresie od końca VIII do 1. poł. XIV w. grodzie stanowiącym centralny punkt łęczyckiego skupiska osadniczego.

Zabytek dostępny bez ograniczeń.

Oprac. Janusz Pietrzak, 18.12.2014 r.

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkownika Jarosław Bochyński (JB).

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_10_AR.36325, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_10_AR.1165023