Dzwonnica przy prawosławnej cerkwi par. pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela, Szczyty-Dzięciołowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dzwonnica przy prawosławnej cerkwi par. pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela

Szczyty-Dzięciołowo

photo

Obiekt o proporcjonalnej bryle i skromnym detalu, zbudowany został w technice typowej dla drewnianego budownictwa ludowego. Wraz z cerkwią, cmentarzem przycerkiewnym otoczonym kamiennym murem, cmentarzem grzebalnym i figurą św. Jana Nepomucena przypisywaną Janowi Chryzostomowi Redlerowi, tworzy zespół o dużych walorach zabytkowych i krajobrazowych.

Historia

Dzwonnica została zbudowana w 1849 r. na koszt parafii i ówczesnego kolatora parafii, Karola Wiewiórskiego. W 1863 r. wyposażona w nowe dzwony. W 1878 r. wykonano okiennice w otworach głosowych. W 1961 r. przeprowadzono remont: wymieniono podłogi i schody oraz gont na dachu. W 2005 r. zawieszono dwa nowe dzwony.

Opis

Zabytek usytuowany razem z cerkwią w pn. części wsi, na wzgórzu, w pd.-zach. narożniku cmentarza przycerkiewnego otoczonego drzewami. Styl: budownictwo ludowe.

Dzwonnica jest zbudowana na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna, kryta dachem czterospadowym. Kondygnacje rozdzielone są okapami, dolna jest szersza. Okapy są odeskowane.Dzwonnica drewniana, w konstrukcji zrębowej, na podmurówce kamiennej. Dachy ma kryte gontem. Węgły są odeskowane na kształt pilastrów. Stolarka drewniana. Okiennice dwuskrzydłowe deskowe.  

Wejście znajduje się w elewacji północno-wschodniej. W elewacji tylnej (pd.-zach.) dolnej kondygnacji - półokrągłe okienko. W górnej kondygnacji cztery otwory głosowe w kształcie arkad zamykane okiennicami. We wnętrzu wydzielony jest przedsionek ze schodami na piętro. Dzwon z 1909 r. ufundowany przez Kapitana Magruka ze wsi Hołody.

Zabytek dostępny z zewnątrz.

oprac. Aneta Kułak, OT NID w Białymstoku, 17.10.2014 r.

Bibliografia

  • Sosna G., Fionik D., Szczyty - dzieje wsi i parafii, Bielsk Podlaski - Ryboły - Białystok 2005, str. 279-280, 282, 291-292, 298.
  • Sosna G., Troc-Sosna A., Cerkiewna własność ziemska na Białostocczyźnie w XV-XX wieku, Białystok 2004, str. 393-405.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dzwonnica
  • Chronologia: 1849 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Szczyty-Dzięciołowo
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. bielski, gmina Orla
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy