Kompleks osadniczy, Stara Łomża przy Szosie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Starej Łomży zwane „Górą Królowej Bony” (stanowisko Stara Łomża 1) znajduje się na cyplu położonym na południowej, wysokiej krawędzi doliny Narwi, wyniesionej 8-9 metrów ponad powierzchnię doliny. Należy do jednego z największych tego typu obiektów na Mazowszu. Całość obiektu, licząc po zewnętrznej granicy fos i wałów, sięga 2ha. Grodzisko datowane jest na IX lub X w. - XIII w.

Na zachód od grodziska, na skarpie narwiańskiej, znajduje się wzgórze Św. Wawrzyńca z pozostałościami osady z XI-XII w. o powierzchni około 1 ha (stanowisko Stara Łomża 2).
Kolejne osady znajdowały się u podnóża grodziska od strony zachodniej i południowo-zachodniej w obniżeniu, ograniczającym cypel z grodziskiem. Kolejną zarejestrowano na cyplu wysoczyzny sąsiadującym z grodziskiem od wschodu.

Ochrona konserwatorska

Ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków podlegają:

  • grodzisko, decyzja z dn. 30 marca 1967 r., obecny nr rej. C-87;
  • wzgórze Św. Wawrzyńca, decyzja z dn. 2 listopada 1972 r., obecny nr rej. C-88.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: inne
  • Chronologia: wczesne średniowiecze
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stara Łomża przy Szosie
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. łomżyński, gmina Łomża
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy