Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

ruiny zamku - Zabytek.pl

Adres
Sochaczew

Lokalizacja
woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew (gm. miejska)

Ruiny zamku prezentują wartość historyczną.Stanowią pozostałość po najstarszym budynku w Sochaczewie.

Obiekt związany jest z dziejami Księstwa Mazowieckiego i uchwaleniem „statutów sochaczewskich” w 1377 roku. Ruiny wznosząc się nad miastem na wysokim brzegu Bzury prezentują walory krajobrazowe.

Historia

Osadnictwo na tym terenie miało miejsce już w XII wieku. Pierwszą, drewniano-ziemną warownię wzniósł tu Konrad I Mazowiecki w XIII wieku. Murowany zamek ufundowany został w połowie XIV wieku. prawdopodobnie przez księcia Siemowita III Starszego i był warownią Księstwa Mazowieckiego. Ośrodek ten miał duże znaczenie polityczne, o czym świadczyło zorganizowanie w Sochaczewie zjazdu książąt mazowieckich w 1377 roku i uchwalenie pierwszego pisanego zbioru praw dla całego Mazowsza, tzw. „statutów sochaczewskich". W 1476 roku zamek wraz z miastem przeszedł we władanie Korony Królestwa Polskiego i stał się siedzibą starosty grodowego.

Posadowiona na niestabilnym gruncie twierdza przez lata borykała się z problemem osuwisk. Najpoważniejsza katastrofa budowlana miała miejsce na początku XVII wieku, kiedy oberwał się północny stok wzgórza z fragmentami murów. Wówczas podjęto też decyzję o rozebraniu zamku średniowiecznego do fundamentów i wzniesieniu nowego budynku. Prace przeciągały się jednak i dopiero w połowie XVII wieku wystawiono nowy zamek o charakterze późnorenesansowym lub wczesnobarokowym. Nim jednak całkowicie zakończono prace, budynek stał się celem ataku wojskowego i około 1657 roku został spalony w czasie trwania potopu szwedzkiego. Po tym zniszczeniu, zamek przez ponad wiek pozostawał ruiną. Obiekt wzniesiono na nowo dopiero w latach 1789-1790. Na fundamentach dawnych murów powstał budynek kancelaryjny i archiwum grodzkie. Swoje funkcje pełnił tylko cztery lata, gdyż podczas powstania kościuszkowskiego został zniszczony przez Prusów. Kolejnej próby odbudowy warowni już nie podjęto.

W ostatnim czasie, w 2013 roku przeprowadzono prace rewitalizacyjne polegające na wzmocnieniu i zabezpieczeniu wzgórza zamkowego.

Opis

Ruiny zamku znajdują się na wysokiej skarpie nad prawym brzegiem Bzury. Od północy i wschodu oddzielone są od miasta wyschniętą doliną cieku wodnego, zaś od południa i wschodu dawną fosą. Obecnie całość otacza powojenny park „Podzamcze”, od strony miasta znajduje się współczesna muszla koncertowa.

Pierwotny zamek był budynkiem wzniesionym na planie prostokąta z ceglaną wieżą bramną od wschodu i murem okalającym. Zabudowania w obrębie muru zostały prawdopodobnie w całości wykonane z drewna. Nowożytny zamek z XVII wieku był budynkiem trójskrzydłowym z ramionami od wschodu, południa i zachodu oraz dwiema wieżami, w tym jedną gotycką, stanowiąca pozostałość po zamku średniowiecznym. Mierząca 12 metrów szerokości część zachodnia mieściła w sobie pokoje reprezentacyjne, w tym salą rycerską i wielką sień na parterze. W ośmiobocznej wieży w skrzydle wschodnim ulokowano kaplicę zamkową. Przy wieży znajdował się też wjazd na zamek i poprowadzony był on nad fosą po dębowym moście. Pozostałą przestrzeń dziedzińca od strony północnej i wschodniej zamykał mur.

Z dawnego zamku pozostały jedynie fragmenty. Częściowo zachowały się ściany skrzydła zachodniego z otworami okiennymi zamkniętymi odcinkowo. Skrzydła wschodnie i południowe są mniej czytelne. W szczątkowej postaci znajduje się oktagonalna wieża wschodnia

Obiekt dostępny dla zwiedzających. Wejście jest bezpłatne.

Oprac. Bartłomiej Modrzewski, OT NID w Warszawie, 13.10.2015 r.

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkownika Jarosław Bochyński (JB).

Rodzaj: zamek

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_BK.179722, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_14_BK.181874