Grodzisko stożkowate st.1, Śmiechowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko stożkowate st.1

Śmiechowice

photo

Grodzisko nr 1 w Śmiechowicach jest prawdopodobnie reliktem lokalnej strażnicy średniowiecznej, jednym z zespołu grodów położonych po północnej stronie Odry, w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w lesie, około 100 m na zachód od drogi leśnej prowadzącej z Tarnowca do szosy Kurznie-Śmiechowice, około 1200 m na południe od południowo-zachodniego krańca wsi Tarnowiec. Czytelnie rysuje się w leśnym krajobrazie. Grodzisko ma kształt owalny o wymiarach około 45x50 m. Majdan wynosi się około 2 m na d otoczenie. Wokół niego rozciąga się płytka fosa o szerokości około 6-8 m. obiekt zachowany jest w stopniu dostatecznym.

Historia

Badania sondażowe pozwoliły na określenie chronologii obiektu na okres późnego średniowiecza (XIII-XIV wiek).

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo w okresie międzywojennym m.in. przez M. Hellmicha w 1931 roku, który przeprowadził jego inwentaryzację, w roku 1957 przez J. Kaźmierczyka i Z. Trudzika. Sondaże wykonali w 1970 roku Z. Bagniewski i J. Romanow. Znaleźli oni na majdanie obiektu kilkadziesiąt fragmentów naczyń datowanych na XIII-XIV wiek. W 1998 roku wykonano plan warstwicowy grodziska. Grodzisko nr 1 w Śmiechowicach (d. Tarnowiec nr 1) jest jednym z zespołu grodów zlokalizowanych po północnej stronie Odry. Zwane ono było w tradycji lokalnej „zamkiem Blicha”. Położone jest głęboko w Lesie Stobrawskim. Czy było ono jedna ze strażnic na lokalnym szlaku, czy może miejscem „odpoczynku” lokalnych rozbójników, nie ustalimy. Na pewno było jednym z obiektów położonych w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej.

Grodzisko położone jest na gruntach Lasów Państwowych. Miłośnicy turystyki pieszej lub rowerowej dotrą do obiektu drogą leśną z Tarnowca w kierunku szosy Kurznie - Śmiechowice. Obiekt znajduje się po zachodniej stronie drogi.

Oprac. Krzysztof Spychała, 11.12.2014 r.

 

Bibliografia

 • Hellmich M., Burgheugel im Bober-Katzbachgebiet, [w:] Altschlesische Blaetter,1936, z.3/4, s.104;
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, t.1, poz.35 (jako Tarnowiec);
 • Kramarek J., Wczesnośredniowieczne grodziska ryczyńskie na Śląsku, 1969, s.120 (jako Tarnowiec);
 • Bagniewski Z., Romanow J., Sprawozdanie z badań sondażowych grodzisk powiatu brzeskiego, [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie rok 1970, 1970, s.36-37 (jako Tarnowiec) ;
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.512-515 (jako Tarnowiec);
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta zespołu Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, sygn. 668, teczka Forst Stoberau;
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-292/70 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Śmiechowice nr 1, AZP 84-34/4.    

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIII-XIV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Śmiechowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Lubsza
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy