Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Grodzisko st. 2, Śmiechowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko nr 2 w Śmiechowicach jest prawdopodobnie reliktem lokalnej strażnicy średniowiecznej, jednym z zespołu grodów położonych po północnej stronie Odry, w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w lesie, około 1400 m na południowy-zachód od południowego krańca wsi Tarnowiec, około 500 m na zachód od grodziska nr1. Grodzisko położone w gęstwinie leśnej ma kształt owalu o wymiarach około 20x25 m. Płaski, lekko wklęśnięty majdan o wymiarach u podstawy około 19x20 m, otoczony jest płytką fosą o szerokości około 3-5 m. Majdan wznosi się na wysokość około 2-3 m, głębokość fosy wynosi około 70 cm. Obiekt jest dobrze zachowany. W okresie późnojesiennym lub wiosennym czytelnie rysuje się wśród drzew.

Historia

Badania sondażowe pozwoliły na określenie chronologii obiektu na okres późnego średniowiecza (XIII-XIV wiek).

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo w okresie międzywojennym m.in. przez M. Hellmicha w 1931 roku, który przeprowadził jego inwentaryzację, a w roku 1957 przez J. Kaźmierczyka i Z. Trudzika. Sondaże wykonali w 1970 roku Z. Bagniewski i J. Romanow. Znaleźli oni na majdanie obiektu kilkanaście fragmentów naczyń obtaczanych datowanych na XIII-XIV wiek. W 1998 roku wykonano plan warstwicowy grodziska. Grodzisko nr 2 w Śmiechowicach (d. Tarnowiec nr 2) jest jednym z zespołu grodów zlokalizowanych po północnej stronie Odry. Trudno określić jaką funkcję pełniło w średniowieczu, być może była to strażnica. Na pewno było jednym z obiektów położonych w północnej części obszaru tzw. Przesieki Śląskiej.

Grodzisko położone jest na gruntach Lasów Państwowych. Miłośnicy turystyki pieszej lub rowerowej dotrą do obiektu duktami leśnymi z Tarnowca w kierunku południowo-zachodnim. Obiekt znajduje się po północnej stronie drogi.

Oprac. Krzysztof Spychała, 11.12.2014 r.

 

Bibliografia

 • Hellmich M., Burgheugel im Bober-Katzbachgebiet, [w:] Altschlesische Blaetter,1936, z.3/4, s.104;
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, t.1, poz.37 (jako Tarnowiec);
 • Bagniewski Z., Romanow J., Sprawozdanie z badań sondażowych grodzisk powiatu brzeskiego, [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie rok 1970, 1970, s.37 (jako Tarnowiec) ;
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.513-515 (jako Tarnowiec);
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, akta zespołu Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, sygn. 668, teczka Forst Stoberau;
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-293/70 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Śmiechowice nr 2, AZP 84-34/5.    

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIII-XIV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Śmiechowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Lubsza
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy