Zamek, Rybnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Ruina zamku, będącego przykładem rezydencji możnowładczej, ukształtowanej w okresie dojrzałego i późnego renesansu na Dolnym Śląsku, łączącej walory obronne z reprezentacyjnymi.

Historia

Budowla wzmiankowana w 1365 r. Stanowiła wtedy własność Konrada von Czirn, który otrzymał wieś z rąk księcia w 1345 r. Data powstania zamku nie jest znana. Zniszczony na początku XV w., został odbudowany z wykorzystaniem murów i fragmentów kamieniarki zburzonego obiektu, a następnie był rozbudowywany w XVI i XVII w. W XVIII w. podupadł; był kilkakrotnie poddawany remontom: w 1750, 1786 i 1794 r. Został opuszczony w 1 poł. XIX w. i popadł w ruinę, choć do początku XX w. pełnił jeszcze rolę budynku gospodarczego.

Opis

Ulokowany na południe od zabudowy wsi na wąskim, wydłużonym granitowym wzgórzu wyniesionym ok. 20 m ponad otaczający je teren podmokłej, płaskodennej doliny. Pierwotnie trójkondygnacyjny, murowany z kamienia z dodatkiem cegły, pozbawiony muru obronnego. Wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach ok. 24 x 13 m z wysuniętym ryzalitem baszty alkierzowej w narożniku północno-wschodnim, nakryty był - jak wynika ze źródeł ikonograficznych - wysokim dachem dwuspadowym. Zachowana jest ściana północna z wraz z fragmentem ryzalitu północno-wschodniego, mieszczącego pierwotnie kuchnię oraz niewielki fragment ściany zachodniej.

Obiekt ogólnodostępny, leży w pobliżu oznaczonego szlaku turystycznego.

Oprac. Piotr Roczek, 30.10.2014 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 4 Kotlina Jeleniogórska, red. M. Staffa, Wrocław 1999, s. 396-397.
  • Zamki i dwory obronne w Sudetach, T. II Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 176-182.
  • Kapałczyński W., Napierała P., Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra-Wrocław 2005, s. 119-120.
  • Łuczyński R., Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Legnica 2008, s. 332-335.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: 2 poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rybnica
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gmina Stara Kamienica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy