Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Rybnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Rybnica

photo

Wielofazowy kościół wiejski, wzniesiony jako wczesnogotycki w 4 ćw. XIII w., przebudowywany w XV i powiększony w początkach XVI w. Otoczony kamiennym murem cmentarza.

Historia

Kościół wzmiankowany w 1369 r. Wzniesiony w 4 ćw. XIII w. Prezbiterium przesklepione w 1 poł. XV w. Rozbudowany o wieżę oraz zakrystię w pocz. XVI w. Remontowany w XVIII w. oraz w 1913 r. (z tego czasu hełm wieży), a współcześnie w latach 1963-1970, 1975-1979, 1997 oraz 2012.

Opis

Kościół usytuowany na niewielkim wzniesieniu na południe od zabudowy wsi, w otoczeniu cmentarza. Wczesnogotycki, orientowany, jednonawowy, o komponowanej addycyjnie sylwetce. Murowany z kamienia łamanego z dodatkiem cegły. Bryła złożona z nawy na planie prostokąta oraz węższego od niej, dwuprzęsłowego, zamkniętego prosto i oskarpowanego od północy prezbiterium, nakrytych dwuspadowymi dachami. Od zachodu na osi budowli masywna wieża na planie kwadratu, zwieńczona dwuprześwitowym, neobarokowym hełmem. Do prezbiterium dostawiony od południa aneks zakrystii, kryty samodzielnym dachem pulpitowym. W północnej ścianie nawy otwór wejścia głównego, ujęty w ostrołukowy portal. Otwory okienne o zróżnicowanych proporcjach, zamknięte półkoliście. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, wsparte na półkolistych przyściennych służkach. Na wyposażeniu kościoła późnobarokowy, drewniany ołtarz główny z XVIII w., gotyckie kamienne sakramentarium oraz chrzcielnica z XV w., a także klasycystyczny prospekt organowy.

Kościół dostępny, wnętrze otwarte w godzinach mszy. Informacja w parafii.

Oprac. Piotr Roczek, 05.11.2014 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 4 Kotlina Jeleniogórska, red. M. Staffa, Wrocław 1999, s. 394-396,
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 753

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 4 ćw. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rybnica
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gmina Stara Kamienica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy