Zamek, Radłówka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zamek typu nizinnego. Przykład późnośredniowiecznej siedziby możnowładczej. Zachowany w stanie ruiny.

Historia

Obiekt wzniesiony najprawdopodobniej przez Nickela von Zedlitz Młodszego w latach sześćdziesiątych XV w., który osiadł w miejscowych dobrach pozbywszy się majątku w Gościszowie. Zamek już w 1500 r. utracił funkcję rezydencjonalną, po sprzedaży wsi wraz z folwarkiem i zamkiem radzie miasta Lwówka Śląskiego. Uległ najprawdopodobniej uszkodzeniu podczas wojny trzydziestoletniej, po czym został odbudowany. Ostatecznie opuszczony w XVIII w., popadł w ruinę.

Opis

Regularne założenie typu nizinnego na planie prostokąta o bokach 22,5-23,5 x 26,5 m, zarysowanego przez mur obwodowy. Mur wzniesiony z piaskowcowych ciosów z wypełnieniem z tłucznia łączonego zaprawą wapienną, o grubości ścian od 1,7 do 2,6 m w narożniku północno-zachodnim. W tym miejscu pierwotnie budynek mieszkalny na zbliżonym do kwadratu planie, być może typu wieżowego, o licu ścian izby i wnękach okiennych wyłożonych drewnianymi belkami. W narożniku północno-wschodnim kuchnia, której pozostałością jest kamienna rynna odpływowa. Pomiędzy tymi dwoma obiektami w kurtynie muru otwór bramy na wysokości ok. 2,5 od obecnego poziomu dziedzińca, pierwotnie zapewne poprzedzony mostem. Wzdłuż pozostałych: południowo-wschodniego i południowo-zachodniego odcinka muru pierwotnie zabudowania gospodarcze, których śladem są gniazda belek stropowych w murze obwodowym i fragmenty ścian działowych. Obiekt otoczony podwójnym pierścieniem fos, rozdzielonych wałem, obecnie częściowo splantowanym. Fosa zewnętrzna słabo widoczna w terenie, fosa wewnętrzna zasypana jedynie od północy. Zachowany niemal w całości obwód murów zamku do wysokości kilku metrów i resztki ścian pomieszczeń wewnętrznych. Wnętrze zagruzowane i zarośnięte przez samosiewy, o słabo czytelnym układzie.

Zabytek jest ogólnodostępny.

Oprac. Piotr Roczek, 30.04.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 2 Pogórze Izerskie, Vol. II, red. M. Staffa, Wrocław 2003, s. 247-248,
  • Zamki i dwory obronne w Sudetach, T. II Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 164-166.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: 2 poł. XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Radłówka
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gmina Lwówek Śląski - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy