Osada, Poryte-Jabłoń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Osada przygrodowa w Porytym-Jabłoni jest częścią wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego złożonego z grodziska położonego w tej samej miejscowości oraz dwóch osad otwartych położonych na gruntach sąsiednich wsi Konopki i Cieciorki.

Grodzisko i leżąca u jego podnóża osada położone są w zakolu rzeczki Dąb. Grodzisko zwane przez okolicznych mieszkańców „Okopem” posiada bardzo wyraźną formę terenową. Jest to pierścieniowaty wał o wymiarach 90-95 m w planie i wysokości ok. 5 m. Osada położona jest ok. 15 m na pd. - zach. od wału grodziska.

Ochrona konserwatorska

Osada w Porytym-Jabłoni wpisana została do rejestru zabytków decyzją z dnia 18 marca 1992 r. pod nr A-470.

Historia badań

Grodzisko i osada w Porytym - Jabłoni zostały odkryte podczas badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1965 przez L. Rauhuta z Państwowego Muzeum Archeologicznego

w Warszawie.

Datowanie

Osada w Porytym-Jabłoni datowana jest na XII - XIII w.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, NID

Bibliografia:

  • Rauhut L., Grodzisko Okop we wsi Poryte- Jabłoń, pow. Zambrów, „Wiadomości Archeologiczne” 1966, T. 31, 1966, s. 435.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: wczesne średniowiecze (XII - XIII w.)
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Poryte-Jabłoń
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. zambrowski, gmina Zambrów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy