Grodzisko Okop, Poryte-Jabłoń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Porytym-Jabłoni jest częścią wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego. Należą do niego jeszcze trzy osady otwarte położone na gruntach wsi Poryte-Jabłoń, Cieciorki, Konopki.

Grodzisko i leżąca u jego podnóża osada w Porytym - Jabłoni położone są w zakolu rzeczki Dąb. Grodzisko zwane „Okopem” posiada bardzo wyraźną formę terenową. Jest to pierścieniowaty wał o wymiarach 90-95 m w planie i wysokości ok. 5 m. Wał jest stosunkowo dobrze zachowany, wnętrze porastają drzewa i krzewy.

Ochrona konserwatorska

Grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków decyzją z dnia 30 marca 1967 r. pod nr 45/3/A.

Historia badań

Grodzisko i osada w Porytym - Jabłoni zostały odkryte podczas badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1965 przez L. Rauhuta z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Badania sondażowe przeprowadził 10 lat później W. Szymański.

Datowanie

Grodzisko w Porytym-Jabłoni datowane jest na XI - XIII w.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, NID

Bibliografia:

  • Rauhut L., Grodzisko Okop we wsi Poryte- Jabłoń, pow. Zambrów, „Wiadomości Archeologiczne” 1966, T. 31, 1966, s. 435.
  • Szymański W., Sprawozdanie z badań sondażowych grodziska w Cieciorkach gm. Zambrów, archiwum WUOZ w Białymstoku, 1975.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: wczesne średniowiecze (XI - XIII w.)
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Poryte-Jabłoń
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. zambrowski, gmina Zambrów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy