kapliczka cmentarna, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kapliczka jest wyróżniającym się elementem zabudowy, wraz z przyległym cmentarzem współtworzy krajobraz kulturowy miasta. Jest tradycyjnym miejscem kultu religijnego.

Historia

Cmentarz, na którym znajduje się kapliczka, powstał ok. 1902 r. na obszarze Kolonii Gosławickiej, założonej w 2 poł. XIX w. jako część starej wsi Gosławice. Kapliczka powstała zapewne na początku XX wieku. Nie można jednak wykluczyć, że wybudowano ją krótko przed założeniem cmentarza, a więc w końcu XIX wieku. Gosławice wraz z okolicznymi terenami zostały przyłączone do Opola w 1974 roku.

Opis

Kapliczka znajduje się we wschodniej części cmentarza, w pobliżu bramy wjazdowej, po południowej stronie głównej alejki. Jest wolnostojąca, zwrócona frontem w kierunku drogi.

Rzut poziomy kapliczki ma kształt kwadratu o wymiarach 192 x 192 cm, o ściętych narożach. Bryła jest zwarta, dwukondygnacyjna, o zwężających się kondygnacjach, oddzielonych uskokiem i gzymsem. Zwieńczona jest trójkątnym naczółkiem z profilowanym gzymsem podokapowym, krytym dwuspadowym daszkiem, z żeliwnym krzyżem na skraju kalenicy.

Została wymurowana z cegły i otynkowana, daszek przykryty jest dachówką ceramiczną – karpiówką.

Elewacje są gładko tynkowane, z pojedynczym otworem wejściowym we wschodniej elewacji. Jest on zamknięty łukiem pełnym i wypełniony kratą. W szczytach znajdują się wnęki w kształcie krzyża łacińskiego.

Jednoprzestrzenne wnętrze nakryte jest sklepieniem odcinkowym, po bokach znajdują się prostokątne nisze, w tylnej ścianie wnęka zamknięta odcinkowo.

Nie zachowało się zabytkowe wyposażenie kapliczki.

Zabytek ogólnodostępny.

Oprac. Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w Opolu, 17.11.2017 r.

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Zabytku Architektonicznego dla KAPLICZKI CMENTARNEJ przy ul. Grudzickiej w Opolu – Kolonii Gosławickiej, oprac. W. Żurakowski, 2008

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: pocz. XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grudzicka , Opole
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. Opole, gmina Opole
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy