kamienica, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Kamienica posiada zachowaną oryginalną bryłę oraz wystrój architektoniczny fasady w stylu eklektycznym. Stanowi ważny – pod względem wartości zabytkowych – element zabudowy ulicy Sienkiewicza w Opolu.

Historia

Budynek wzniesiono pod koniec XIX w. przy ówczesnej Gartenn Strasse z przeznaczeniem na mieszkania czynszowe. Tę funkcję, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budowla pełni do dziś. Kamienica posiada zachowaną oryginalną bryłę oraz wystrój architektoniczny fasady w stylu eklektycznym z elementami nawiązującymi do architektury gotyckiej (szczyt), renesansu (oprawa okien II piętra), baroku (zwieńczenie szczytu przerwanym frontonem), klasycyzmu (obdasznice okien I pietra i dekoracja pod oknami parteru) oraz secesji (główka kobieca ozdabiająca lizenę w poziomie podstawy okien II piętra). W okresie międzywojennym w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza 34 mieszkał m.in. mecenas Paweł Kwoczek (1904-1975) z żoną Marią (1908-2004) i dziećmi. Oboje małżonkowie byli wybitnymi działaczami polskimi ze Związku Polaków w Niemczcech.

Opis

Kamienica usytuowana jest po wschodniej stronie ul. Sienkiewicza, w sąsiedztwie ul. Sądowej i w pobliżu więzienia. Od południa przylega do niej sąsiednia kamienica, od wschodu wewnętrzne podwórko. Jest to obiekt murowany z cegły, tynkowany, trójkondygnacyjny z użytkowym poddaszem, w całości podpiwniczony i zwieńczony dachem dwuspadowym. Kamienicę, którą wybudowano na planie wydłużonego prostokąta pn.-pd., od północy rozczłonkowuje ryzalit klatki schodowej, w przyziemiu którego ulokowano wejście główne. Elwacje otynkowano gładko z wystrojem architektonicznym w tynku. Elewacja zachodnia (frontowa) jest 3-osiowa, niesymetryczna, artykułowana wyodrębnioną strefą cokołową oraz poziomymi gzymsami międzykondygnacyjnymi na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji, a także gzymsem podokiennym trzeciej kondygnacji. Okna parteru osadzone zostały w odcinkowo przysklepionych płytkich blendach, pod nimi w płycinach reliefowe dekoracje. Nad oknami pierwszej kondygnacji umieszczono trójkątne frontony. Okna trzeciej kondygnacji ujęte zostały opaskami. Osie wyznaczaczone zostały prostokątnymi otworami okiennymi dwudzielnymi oraz po stronie prawej jednodzielnymi. Warta uwagi jest lizena ozdobiona kobiecą główką, podtrzymującą podwójną wolutę, znajdująca się pomiędzy podwójnymi osiami okien. Całość budynku obiega gzyms koronujący wsparty na konsolach, fragment wyznaczony został fryzem ząbkowym. Oś lewą fasady głównej zamyka trójkątny szczyt schodkowy z niewielkim wykuszem pośrodku.

Budynek dostępny

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 24.09.2018 r.

Bibliografia

 • Borkowski M., Opole przełomu wieków XIX/XX, Łódź 2015.
 • Hamada A., Architektura Opola wpisana w dzieje miasta, Opole 2008.
 • Idzikowski F., Opole – dzieje miasta do 1863 roku, Opole 2002.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, t. VII (województwo opolskie), Warszawa 1968.
 • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 34 w Opolu, oprac. Z. Łabęcki, 1986 [w:] zbiory WUOZ w Opolu.
 • Studium historyczno-urbanistyczne miasta Opola, t. 2: Katalog zabytków – Opole Śródmieście, PKZ Wrocław 1990, [w:] zbiory WUOZ w Opolu.
 • Wspomnienia Opolan, red. W. Kornatowski i K. Malczewski, Warszawa 1960.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kamienica
 • Chronologia: 1900 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Henryka Sienkiewicza 34, Opole
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. Opole, gmina Opole
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy