Kamienica, dom mieszkalny, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kamienica, dom mieszkalny

Opole

photo

Kamienica nr 5 – stanowi nierozłączny fragment miejskiego układu urbanistycznego Opola.

Historia

Dom nr 5 oraz domy sąsiednie zostały zniszczone przez pożar w 1618 roku. Ponownie wzniesiony, został wraz z kamienicą nr 6 gruntowanie przebudowany w latach 1898-1907. W wyniku zniszczeń wojennych, fasady kamienic nr 5 i 6 zrekonstruowano w nawiązaniu do stanu przed 1945 r. Obecna kamienica zachowała w rozplanowaniu i ukształtowaniu swój dawny charakter, poziom przyziemia jest natomiast wolną interpretacją form historycznych.
W okresie międzywojennym w kamienicy przy Rynku nr 5 mieściła się restauracja i renomowany sklep z winami prowadzony najpierw przez A. Siwinne, a następnie przez W. Polakowskiego, o czym świadczy reklama sklepu zamieszczona w 1913 r. w „Nowinach” – polskiej gazecie wydawanej  w Opolu. 

Opis

Kamienica usytuowana jest w bloku zwartej zabudowy zachodniej pierzei rynku, zachowując w rozplanowaniu i ukształtowaniu swój dawny charakter. Wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta, usytuowana szczytowo z wąskim frontem i głębokimi traktami. Jest obiektem murowanym z cegły, tynkowanym, trójkondygnacyjnym z piętrem w szczycie, który nakryto dachem dwuspadowym. Fasada wschodnia – frontowa, na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji jest trójosiowa, powyżej dwuosiowa. Otwory okienne w poziomie przyziemia zamknięte zostały łukiem pełnym, powyżej są one prostokątne ujęte prostymi opaskami. Poziom dolnej kondygnacji oddziela wydatny gzyms kordonowy, a znajdujące się nad nim prostokątne okna, określone zostały podokiennikami i nadokiennikami w formie uproszczonego belkowania. W górnej partii szczytu poddasze doświetla niewielkie okienko na tle romboidalnej płyciny. Fasadę wieńczy szczyt o wykroju falistym ze sterczynami. Posiada dwutraktowe założenie wnętrza, a niezmiernie wydłużona w głąb sklepiona sień, przechodzi na przestrzał aż do dziedzińca. W trakcie tylnym znajduje się klatka schodowa. Elewacja zachodnia bezstylowa z otworami okiennymi rozmieszczonymi niesymetrycznie.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 14.03.2019 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 11: miasto Opole i powiat opolski, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1968, s. 37.

  • Studium historyczno-urbanistyczne miasta Opola, t. 2: Katalog zabytków – Opole Śródmieście, PKZ Wrocław 1990 [w:] zbiory WUOZ w Opolu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rynek 5, Opole
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. Opole, gmina Opole
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy