Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dom - Zabytek.pl

Adres
Opole, Rynek 5

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. Opole, gm. Opole

Kamienica nr 5 – stanowi nierozłączny fragment miejskiego układu urbanistycznego Opola.

Historia

Dom nr 5 oraz domy sąsiednie zostały zniszczone przez pożar w 1618 roku. Ponownie wzniesiony, został wraz z kamienicą nr 6 gruntowanie przebudowany w latach 1898-1907. W wyniku zniszczeń wojennych, fasady kamienic nr 5 i 6 zrekonstruowano w nawiązaniu do stanu przed 1945 r. Obecna kamienica zachowała w rozplanowaniu i ukształtowaniu swój dawny charakter, poziom przyziemia jest natomiast wolną interpretacją form historycznych.

W okresie międzywojennym w kamienicy przy Rynku nr 5 mieściła się restauracja i renomowany sklep z winami prowadzony najpierw przez A. Siwinne, a następnie przez W. Polakowskiego, o czym świadczy reklama sklepu zamieszczona w 1913 r. w „Nowinach” – polskiej gazecie wydawanej  w Opolu. 

Opis

Kamienica usytuowana jest w bloku zwartej zabudowy zachodniej pierzei rynku, zachowując w rozplanowaniu i ukształtowaniu swój dawny charakter. Wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta, usytuowana szczytowo z wąskim frontem i głębokimi traktami. Jest obiektem murowanym z cegły, tynkowanym, trójkondygnacyjnym z piętrem w szczycie, który nakryto dachem dwuspadowym. Fasada wschodnia – frontowa, na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji jest trójosiowa, powyżej dwuosiowa. Otwory okienne w poziomie przyziemia zamknięte zostały łukiem pełnym, powyżej są one prostokątne ujęte prostymi opaskami. Poziom dolnej kondygnacji oddziela wydatny gzyms kordonowy, a znajdujące się nad nim prostokątne okna, określone zostały podokiennikami i nadokiennikami w formie uproszczonego belkowania. W górnej partii szczytu poddasze doświetla niewielkie okienko na tle romboidalnej płyciny. Fasadę wieńczy szczyt o wykroju falistym ze sterczynami. Posiada dwutraktowe założenie wnętrza, a niezmiernie wydłużona w głąb sklepiona sień, przechodzi na przestrzał aż do dziedzińca. W trakcie tylnym znajduje się klatka schodowa. Elewacja zachodnia bezstylowa z otworami okiennymi rozmieszczonymi niesymetrycznie.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 14.03.2019 r.

Rodzaj: kamienica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.22968, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.30506