Pałac, Niewodniki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Pałac w Niewodnikach jest przykładem architektury rezydencjonalnej łączącej styl francuskiego baroku i neorenesansu.

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi Niewodniki pojawia się już w XIII wieku. W 1407 r. książę Bolko IV podarował majątek braciom Henrykowi i Merbotowi von Haugwitz. Przez kolejne stulecia majątek często zmieniał właścicieli, wśród których byli m.in.: kanclerz księstwa opolsko-raciborskiego Jerzy Nawowa i dr filozofii Gustaw Mayet. W 1870 r. właścicielem Niewolnik został Julius Wichelhaus, i to dzięki jego staraniom w 1872 r. wybudowano pałac oraz założenie folwarczno-parkowe. Pozostały one w rękach jego rodziny do końca II wojny światowej. Po 1945 r. majątek upaństwowiono i oddany do dyspozycji PGR. W następnych latach pełnił funkcję ośrodka kolonijnego i domu kultury.

W 1996 r. budynek rezydencji został odrestaurowany przez nowych właścicieli - spółkę Piastpol i adaptowany do celów hotelowych.

Opis

Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne znajduje się w pn.-wsch. części Niewodnik. Człon rezydencjonalny, na terenie którego zbudowano pałac, jest otoczony parkiem a od pn. sąsiaduje z dziedzińcem folwarcznym.

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek pałacu jest murowany z kamienia i cegły. Wzniesiono go na planie prostokąta z niewielkimi ryzalitami po bokach i nakryto wysokim dachem mansardowym z lukarnami na osi. W centrum siedmioosiowej fasady znajduje się parterowy portyk, otwarty na zewnątrz trzema półkoliście zamkniętymi arkadami i zwieńczony tarasem z balustradą. Elewacja pd. jest również siedmioosiowa. Przy wschodniej elewacji dobudowano drewnianą, przeszkloną, rozległą werandę. Elewacje o bogatym wystroju architektonicznym artykułowane są horyzontalnie (kamienny cokół, gzymsy oddzielające kondygnacje i wieńczące, pasy, boniowania) oraz wertykalnie (pilastry, przyczółki, lukarny). Na osiach elewacji umieszczono prostokątne otwory okienne ujęte opaskami. Otwory okienne członu środkowego fasady, na parterze, w facjatach i lukarnach mają półkoliste zamknięcia.

Pierwotny układ wnętrz został przekształcony i dostosowany do obecnej funkcji hotelowo-restauracyjnej.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu,10.12.2015 r.

Bibliografia

 • Banik J., Szwed W., Dąbrowa. Zarys monografii gminy, Opole 2009.
 • Gaworski M., Opolskie zamki i pałace, Strzelce Opolskie 2011, s.105.
 • Gaworski M., Najpiękniejsze zamki, pałace Śląska i pogranicza polsko-czeskiego, Strzelce Opolskie 2012, s.182-183.
 • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne w Niewodnikach, oprac. Małyszko S., 1998, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.
 • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Pałac ob. hotel z restauracją (1) w zespole pałacowo-parkowym, oprac. Małyszko S., 1998, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: pałac
 • Chronologia: 1870 - 1872
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Niewodniki 56
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Dąbrowa
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy