Spichrz dworski, Miasteczko Śląskie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Reprezentatywny przykład murowanego spichlerza folwarcznego z terenu Górnego Śląska. Cenny ze względu na zasadniczo nieprzekształconą, zachowaną formę i konstrukcję oraz czytelną strukturę wnętrza. 

Historia

Spichlerz, jako element zabudowy folwarku wchodzącego w skład dóbr rodu Henckel von Donnersmarck, został wybudowany 1795 r. Zabytek w ciągu XIX i XX w. przypuszczalnie nie był zasadniczo przekształcany. Kompleksowy remont obiektu połączony z adaptacją na cele restauracyjno-hotelowe przeprowadzono w latach 2009-2011. W ramach prac m.in. wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe, wzmocnione konstrukcję istniejących murów i stropów, wprowadzono nowe podziały wewnętrzne i komunikację pionową.

Opis

Spichlerz usytuowany jest na terenie d. wsi Żyglinek, na obszarze nieistniejącego folwarku, we wsch. części nieistniejącego już dziedzińca gospodarczego, frontem ku zachodowi. Jest to obiekt wolnostojący, murowany z kamienia, pierwotnie tynkowany. Charakteryzuje się typową, prostopadłościenną, dwukondygnacyjną bryłą zwieńczoną wysokim, krytym dachówką dachem naczółkowym. Wydatne okapy dachu, facjatki oraz kominy są elementami wprowadzonymi współcześnie wraz z adaptacją obiektu do nowej funkcji. Poszczególne elewacje budynku charakteryzują się prostą, typową dla spichlerzy kompozycją złożoną z szeregu regularnie rozmieszczonych na każdej kondygnacji, niewielkich, prostokątnych otworów okiennych oraz ulokowanego na osi elewacji zach. historycznego wejścia. Zarówno kamienne, narożne lizeny poszczególnych elewacji, jak również konstrukcja frontowego ganku czy taras przylegający do elewacji pd. mają charakter współczesny. Jedynie częściowo zachowana pozostaje dyspozycja wewnętrzna budynku, złożona z pierwotnie jednoprzestrzennych hal w przyziemiu i na piętrze, krytych drewnianymi stropami belkowymi wspartymi na ramach poprzecznych. Wydzielenie pomieszczeń pomocniczych oraz komunikacja pionowa mają charakter współczesny. Wtórnie podzielona i przystosowana do funkcji hotelowej kondygnacja poddasza ma charakter współczesny.

Dostęp do zabytku ograniczony. W obiekcie mieści się hotel oraz restauracja.

Oprac. Agnieszka Olczyk, OT NID w Katowicach, 04-04-2017 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VI, woj. katowickie, z. 12: Powiat tarnogórski, I. Rejduch-Samkowa, J. Samek (red.), Warszawa 1968, s. 35.
  • Schlesisches Gueter-Adressbuch, Breslau 1876.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: 1795 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wyciśliska 57, Miasteczko Śląskie
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. tarnogórski, gmina Miasteczko Śląskie
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy