Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

pałac - Zabytek.pl

Adres
Maciejowiec

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Lubomierz - obszar wiejski

Klasycystyczny pałac w otoczeniu rozległego parku, który zaprojektował Jacob Heinrich Rehder, współtwórca parku w Mużakowie.

Historia

Pałac wzniesiony w latach 1834-1838 dla Johanna von Dolan (część źródeł podaje jako inwestora Balthasara von Hayna) przez braci Scholz z Lwówka Śląskiego. Otoczony parkiem krajobrazowym, zaprojektowanym przez Jacoba Heinricha Rehdera i zrealizowanym przy udziale Eduarda Petzolda. W 1879 r. przeszedł w ręce rodu von Kramsta. Rozbudowany na przełomie XIX/XX w. o boczne skrzydła. Od ok. 1947 r. mieścił szkołę rolniczą, a od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX w. prewentorium Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Remontowany w 1978 r. Po likwidacji prewentorium pałac został zakupiony przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z przeznaczeniem na ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy. W trakcie prac remontowych częściowo spłonął w nocy 27.03.1992 r. - być może w wyniku podpalenia. Obecnie jest własnością prywatną i znajduje się w trakcie odbudowy, prace przerwano po zabezpieczeniu budowli.

Opis

Pałac usytuowany na wschód od zabudowy miejscowości, na sięgającym 382 m n.p.m. wzniesieniu Zamkowa Góra w paśmie Wzgórz Radomickich. Wzniesiony na planie stosunkowo wąskiego prostokąta o dłuższej osi na linii wschód-zachód. Murowany z kamienia i cegły. Bryła zwarta, dwukondygnacyjna, złożona z korpusu i nieznacznie węższych, bliźniaczych skrzydeł bocznych. Kryta zespołem dachów wielopołaciowych. Od południa na słabo wysunięty ryzalit na planie odcinka koła, zwieńczony falistym szczytem, od północy odpowiadający mu prostokątny, pięcioosiowy pseudoryzalit zwieńczony tympanonem i poprzedzony niskim, parterowym przedsionkiem z portykiem kolumnowym wspierającym niewielki taras. Elewacje pierwotnie tynkowane (obecnie w większości pozbawione dekoracji). Kondygnacje rozdzielone szerokim gzymsem, w zwieńczeniu mocno wyładowany gzyms koronujący. Otwory okienne prostokątne, rozmieszczone regularnie, ujęte w wąskie oprawy z uszakami, wzbogacone w partii piętra o profilowane odcinkowe naczółki. Wejście główne od północy, poprzedzone portykiem w stylu doryckim. Wnętrza niedostępne.

W bezpośrednim otoczeniu budowli rozległy park krajobrazowo-naturalistyczny z wychodniami skał oraz cennymi okazami drzew. W zachodniej części parku znajduje się neoklasycystyczne mauzoleum rodziny von Kramsta z początku XX w. Na południe od pałacu, na szczycie wzniesienia barokowa kaplica mszalna p.w. Wniebowzięcia NMP z 1692 r., na zachód od rezydencji - renesansowy dwór i zabudowa folwarku.

Obiekt w trakcie odbudowy, niedostępny. Znajduje się na ogrodzonej posesji.

Oprac. Piotr Roczek, 27.10.2014 r.

Rodzaj: pałac

Styl architektoniczny: klasycystyczny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.79268, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.92954