Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP - Zabytek.pl

Adres
Lwówek Śląski, Kościelna

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Lwówek Śląski-miasto

Rzadki i szczególnie cenny przykład gotyckiego kościoła o wyraźnych reliktach architektury romańskiej, widocznych zwłaszcza w jego fasadzie, tworzącej dwuwieżowy masyw zachodni.

Historia

Kościół ufundowany przez księcia Henryka I Brodatego w 1238 r. W latach 1281-1810 pod patronatem zakonu joannitów (ewangelicki ok. 1520—1637). W 1444 r. dostawiono kaplicę. Obiekt zniszczony przez pożar w 1445 r., odbudowany i przebudowany w latach 1493-1511 pod kierunkiem Konrada Pfluegera ze Zgorzelca. Zniszczone w 1512 r. sklepienia i korpus odbudowano w okresie 1515-59 przy współudziale Hansa Lindenera. Wskutek pożaru w 1752 r. po raz drugi zawaliły się sklepienia, które zastąpiono stropem przy odbudowie kościoła w latach 1863-66 (architekt Oliver Pavelt). Budowla wielokrotnie remontowana, m.in. w latach 1767-71 oraz 1970-76.

Opis

Usytuowany w zachodniej części centrum miasta. Utrzymany w stylu późnoromańsko-gotyckim, orientowany, trójnawowy kościół halowy (pierwotnie bazylikowy). Bryła wzniesiona z kamienia ciosowego, zwieńczona wysokim dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Nawy boczne zamknięte od wschodu trójbocznie, środkowa - pięciobocznie. Od zachodu masyw wieżowy (westwerk) z dwiema wieżami na planie kwadratu, w partii dwóch ostatnich kondygnacji ośmiobocznymi, krytymi ostrosłupowymi hełmami. Łącznik międzywieżowy zwieńczony dachem pulpitowym. Od południa do korpusu dostawiona dwukondygnacyjna kruchta z kaplicą i emporami (Hans Lindener, 1543 r.), od północy - kruchta z dwuprzęsłową zakrystią, nad którymi empory (1558-59 r.). Elewacje świątyni nietynkowane, oskarpowane, cokół oddzielony profilowanym gzymsem. Otwory okienne wysokie, wydłużone, zamknięte ostrym łukiem, opatrzone kamiennymi maswerkami. Fasada zachodnia z zamurowaną wtórnie centralną rozetą (XIII w.); w osi dwa ostrołukowe okna (ok. 1500 r.). W przyziemiu wczesnogotycki, zamknięty ostrym łukiem portal z ok. 1260-70 r.: uskokowy, z kolumienkami o głowicach z dekoracją roślinną. W archiwolcie żabki i elementy roślinne, w tympanonie płaskorzeźbione przedstawienie Koronacji MB z figurami panien mądrych i głupich. Zewnętrzne obramienie z wimpergą i sterczynami z XIX w. Boczny portal południowy z dwuramiennym otworem w ostrołucznym, uskokowym obramieniu. Wnętrze korpusu rozdzielone dwoma rzędami ośmiobocznych filarów ze służkami i zdobionymi głowicami (zachowana co druga para), wtórnie nakryte stropem drewnianym (1863-66). W absydach sklepienia żebrowe, w przyziemiu wieży południowej sklepienie żebrowe, w przyległym łączniku - koleba z lunetami. Kruchty północna i południowa na obu poziomach sklepione sieciowo. Empory otwarte do wnętrza ostrołucznymi arkadami i wyposażone w kamienne, maswerkowe balustrady. W zachodnim przęśle nawy głównej wmurowana empora organowa (ok. 1866 r.), wsparta na trzech ostrołucznych arkadach, także z maswerkową balustradą. Wyposażenie neogotyckie, z ok. 1866 r.: ołtarz główny z obrazami Wniebowzięcia i Koronacji Marii oraz ewangelistów (Alois Hauser), ołtarze boczne z obrazami św. Jadwigi i sceną Ukrzyżowania (Ferdinand Winter), ambona, organy. Także: obraz przedstawiający Koronację MB (1771 r.) i bogato zdobiona, kamienna renesansowa chrzcielnica (z ok. 1560 r.), z reliefami na czaszy.

Wnętrze kościoła dostępne w godzinach nabożeństw. Informacja w parafii.

Oprac. Piotr Roczek, 28.08.2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  kamienne, ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.78037, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.93196