Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Muskauer Park/Park Mużakowski - Zabytek.pl

galeria zdjęć obiektu Muskauer Park / Park Mużakowski

Muskauer Park/Park Mużakowski

Światowe Dziedzictwo 1815 - 1844 r. Łęknica

Adres
Łęknica

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Łęknica

Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa dobro zostało wpisane na Listę w 2004 r.  

Krótki opis

Park Mużakowski to rozległy park krajobrazowy założony w latach 1815-1844 przez księcia von Pückler-Muskau, na obszarze jego posiadłości, rozwijany przez Eduarda Petzolda, wybitnego ucznia Pücklera. Park harmonijnie wpisuje się w dolinę Nysy Łużyckiej, integrując zabudowę miasta z krajobrazem rolniczym, co stanowiło zapowiedź nowego podejścia do projektowania krajobrazu i miało wpływ na rozwój „architektury krajobrazu” jako dyscypliny. To rozległe założenie obejmuje rzekę Nysę, inne elementy wodne, zarówno sztuczne, jak i naturalne, mosty, budynki, zadrzewienia oraz ścieżki. Jest to przykład krajobrazu wykreowanego przez człowieka, w którym w mistrzowski sposób zostały wykorzystane walory przyrodnicze miejsca.

Park o wysoce estetycznej kompozycji harmonijnie wpisuje się w naturalne ukształtowanie doliny rzeki. Jej istotą jest powiązanie widokowe centrum rezydencji, Nowego Zamku, z szeregiem topograficznych „punktów kulminacyjnych”, które stanowią idealne punkty widokowe, rozmieszczone wzdłuż tarasów rzecznych po obu stronach doliny, z których każdy jest częścią misternej sieci widoków. Pückler połączył w niej elementy architektoniczne stworzone ręką człowieka, z elementami naturalnymi, włączając w nie geologiczne ukształtowanie terenu. Jest to charakterystyczne dla miejsca z jego niezwykłą prostotą i rozmachem przestrzennym.

Dobro obejmuje centralną część rozległej kompozycji krajobrazowej o powierzchni 348 ha (136,10 ha po niemieckiej stronie i 211,9 ha po polskiej). Pozostała część kompozycji znajduje się w obrębie strefy buforowej o powierzchni 1 205 ha.

Pückler stworzył podstawy zintegrowanego projektowania krajobrazu, gdzie park wnika w miasto Bad Muskau poprzez zielone promenady i parki miejskie. Włączenie społeczności w ogólną kompozycję, jako istotny element projektowanego utopijnego krajobrazu, miało duży wpływ na nowoczesne projektowanie miast, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (co ilustruje system zieleni w Bostonie) oraz na rozwój zawodu architekta krajobrazu. Podstawy teorii projektowania krajobrazu Pücklera zostały przez niego opublikowane w „Andeutungen uber Landschaftsgartnerei” (1834). Ponadto kształcenie ogrodników krajobrazowych przez księcia Pücklera i jego ucznia Eduarda Petzolda przyczyniło się do stworzenia standardów warsztatu oddziałującego na twórczość innych ogrodników i planistów. Szkolenia te zostały współcześnie reaktywowane poprzez otworzenie „Szkoły Mużakowskiej”, międzynarodowej placówki kształcącej w dziedzinie pielęgnacji ogrodów i krajobrazu kulturowego.

Kryterium (i): Park Mużakowski jest wyjątkowym przykładem rozległego, europejskiego parku krajobrazowego, który stworzył nowe podstawy dla rozwoju idealnego krajobrazu wykreowanego przez człowieka.

Kryterium (iv): Park Mużakowski stał się prekursorem w kreowaniu nowego podejścia do krajobrazu w miastach i rozwoju architektury krajobrazu jako dyscypliny naukowej.

 

Strona UNESCO WHC

Zapraszamy na stronę internetową Parku Mużakowskiego

Rodzaj: kulturowy

Materiał budowy:  nie dotyczy

Forma ochrony: Światowe Dziedzictwo UNESCO

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_UN.58