Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Muskauer Park / Park Mużakowski - Zabytek.pl

Adres
Łęknica, Wybrzeżna 25

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Łęknica-gmina miejska

Park Mużakowski jest rozległym parkiem krajobrazowym powstałym w latach 1815-1844 z inicjatywy księcia Hermanna von Pückler-Muskau.

Transgraniczny wpis na Listę światowego dziedzictwa obejmuje centralną część założenia o powierzchni 348 ha, z czego 136,10 ha znajduje się po niemieckiej stronie granicy, a 211,9 ha po stronie polskiej. Pozostała część parku położona jest w obrębie strefy buforowej, mającej powierzchnię 1 205 ha.

Park Mużakowski to wspaniałe dzieło o ogromnym znaczeniu dla rozwoju sztuki projektowania krajobrazu oraz dla „architektury krajobrazu” jako dyscypliny. Cechą charakterystyczną założenia, które obejmuje naturalne i sztuczne elementy wodne, mosty, budynki, zadrzewiania oraz ścieżki, jest uwzględnienie w ukształtowanym przez człowieka krajobrazie walorów przyrodniczych doliny Nysy Łużyckiej. W obrębie rozległego parku stworzono sieć powiązań widokowych, których centrum stanowi dominanta architektoniczna zespołu - Nowy Zamek, przy czym punkty widokowe rozplanowano na tarasach rzecznych wykorzystując do stworzenia kompozycji naturalne ukształtowanie terenu. Niezwykle istotną wartością dzieła Pücklera jest ponadto zaprojektowanie promenad i parków miejskich, poprzez które Park Mużakowski przenika się z miastem Bad Muskau. Tego rodzaju prospołeczne podejście znalazło swój oddźwięk w nowoczesnych planach miast, głownie amerykańskich, czego przykładem jest system zieleni miejskiej w Bostonie.

Dużą wartością miejsca jest konsekwencja myśli twórczej, mimo bowiem wieloletniej historii i kilku zmian właścicieli zachowano oryginalną kompozycję parku i kontynuowano dzieło pomysłodawcy projektu. Sam Pückler w 1834 r. wydał dzieło zatytułowane „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei”, w którym opisał zasady projektowania krajobrazu. On i jego uczeń Eduard Petzold zaangażowani byli również w działalność edukacyjną, co zaowocowało stworzeniem standardów warsztatu pracy ogrodników krajobrazowych, które znane były również poza Bad Muskau. Do tych tradycji odwołuje się działająca współcześnie na terenie parku „Szkoła Mużakowska”.

Muskauer Park/Park Mużakowski został wpisany na Listę światowego dziedzictwa w 2004 r. podczas 28. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Suzhou (dec. 28 COM 14B.53).

Wpisu dokonano na podstawie kryteriów I i IV:

Kryterium I:

Park Mużakowski jest wyjątkowym przykładem rozległego, europejskiego parku krajobrazowego, który stworzył nowe podstawy dla rozwoju idealnego krajobrazu wykreowanego przez człowieka.

Kryterium IV:

Park Mużakowski stał się prekursorem w kreowaniu nowego podejścia do krajobrazu w miastach i rozwoju architektury krajobrazu jako dyscypliny naukowej.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. na podstawie materiałów NID, 30-11-2015 r.

Rodzaj: kulturowy

Materiał budowy:  nie dotyczy

Forma ochrony: Światowe Dziedzictwo UNESCO

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_UN.58