Grodzisko stożkowate, Krzywa Góra
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko stożkowate

Krzywa Góra

photo

Grodzisko w Krzywej Górze w średniowieczu było zapewne obiektem strażniczym, w północnej części tzw. Przesieki Śląskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko zlokalizowane jest w lesie, w paśmie wydm ciągnących się w dolinie między rzekami Budkowiczanka i Czarna Woda, około 700 m na zachód od północnego wylotu wsi, przy drodze leśnej. Grodzisko stożkowate założone zostało na planie czworoboku o zaokrąglonych narożach o wymiarach około 90x100 m. Centralną część obiektu wypełni wysoki stożek o wymiarach około 45x55 m. Majdan wznosi się około 6 m nad dno fosy, jest nierówny, kształtem zbliżony do owalu. Zbocza stożka opadają stromo ku podstawie. Jest on otoczony fosą o szerokości od 2 do 5 m. W części południowo-wschodniej jest ona przerwana. Pierwotnie okalała ona majdan dookoła, jednak z biegiem czasu wiodąca obok droga zniwelowała fosę w tej części. Wał pierwotnie otaczający całość obiektu, obecnie jest bardzo zniekształcony na skutek dawnych prac leśnych. Szerokość wału u podstawy wynosi 15-20 m, a wysokość 2-3 m. W części południowej i południowo-zachodniej jest on przerwany. Od strony południowej obiektu widoczny jest zewnętrzny nasyp o długości około 55. Pomiędzy tymi wałami znajduje się fosa o długości około 30 m. Być może w tej części znajdował się pierwotnie wjazd na grodzisko. Obiekt porośnięty jest drzewami.

Historia

Badania powierzchniowe i sondażowe nie przyniosły jednoznacznych wyników dot. chronologii obiektu. Kilka fragmentów naczyń znalezionych w 1927 roku pozwalają datować grodzisko na XIV wiek;

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowe w 1931 roku przeprowadził F. Stumpe. Weryfikację powierzchniową i badania sondażowe przeprowadzili J. Kaźmierczyk i K. Macewicz w 1958 roku. Podczas tych badań znaleźli oni na majdanie kilka fragmentów naczyń. E. Tomczak w 1972 roku wykonał pomiary obiektu. Stan zachowania grodziska dobry. W 1989 roku wykonano plan warstwicowy grodziska. Grodzisko zlokalizowane jest w obszarze leśnym dawnych Borów Stobrawskich. Jest jednym z grodów północnej części tzw. Przesieki Śląskiej.

Grodzisko położone jest na gruntach Lasów Państwowych. Obiekt jest elementem historycznym na szlaku turystycznym w Stobrawskim Parku Kulturowym. Idąc 700 m od północnego wylotu wsi Krzywa Góra, duktem leśnym na zachód wzdłuż krawędzi lasu, dojdziemy do grodziska wyraźnie widocznego wśród drzew.

Oprac. Krzysztof Spychała, 11.12.2014 r.

 

Bibliografia

 • Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, [w:] Altschlesien, t.3, 1930, s.47;
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t.1, poz.44;
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s.36;
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.246-248;
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-353/72 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Krzywa Góra nr 1, AZP 85-36/1;
 • Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, teczka Blumenthal.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Krzywa Góra
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. namysłowski, gmina Pokój
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy