Dom nr 2, Kluczbork
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Barokowy dom szczytowy. Stanowi element nieistniejącego obecnie kompleksu XVIII-wiecznych domów kramarskich, które przylegały do ratusza.

Historia

Pożar, który wybuchł w Kluczborku 23-04-1737 r. zniszczył dużą część miasta. W 1752 r. odbudowano budynek ratusza. W tym czasie, po jego zach. stronie, w dwóch rzędach dobudowano dwanaście szczytowych kamienic, pozostawiając wąskie przejście między drugą a trzecią (licząc od ratusza). Zgrupowane przy ratuszu budynki pełniły funkcje domów kramarskich. Mieszkańcy Kluczborka nazwali je „Dwunastoma Apostołami” ze względu na ich liczbę oraz monumentalność. Następny pożar (28-06-1925 r.) zniszczył w znacznym stopniu blok śródrynkowy. Ocalał jedynie ratusz i dwie najbliższe kamienice. Odbudowę zakończono w 1926 r. według projektu arch. Alfreda Lenza. Prace ograniczyły się do renowacji zachowanych budynków w stylu barokowym, zaś w miejscu spalonych kamienic powstał skwer z klombami obsadzonymi kwiatami i krzewami.

Opis

Domy Rynek 2, Rynek 3 i ratusz tworzą razem zwarty blok śródrynkowy, mający plan wydłużonego na osi wschód-zachód prostokąta. Wszystkie trzy budynki mają układ szczytowy i przylegają do siebie dłuższymi ścianami. Są trzytraktowe, trzykondygnacyjne, przykryte mansardowymi dachami.

Dobudowana do ratusza od zach. kamienica nr 2 ma pn. elewację trzyosiową, zaakcentowaną pilastrami. W partii cokołowej znajdują się okna piwnic, w górnej kondygnacji przeszklone drzwi oraz wsparty na wolutowej konsoli półokrągły balkon, o kutej, ażurowej balustradzie. Szczytowa elewacja (pd.) jest czteroosiowa. W prawej osi przyziemia, w zamurowanym otworze okiennym umieszczono marmurową tablicę pamiątkową. Prostokątne otwory okienne elewacji (pd. i pn.) są ujęte profilowanymi opaskami, z podokienną plakietą na poziomie drugiej kondygnacji. Elewacje artykułowane są gzymsami: międzykondygnacyjnym i wydatnym gzymsem wieńczącym. Szczyty budynku zwieńczono wolutowymi spływami z pilastrami flankującymi niewielki okulus. Powyżej znajduje się wklęsło-wypukły naczółek zwieńczony żelazną gwiazdą. Oryginalne wyposażenie kamienicy nie zachowało się.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 20.11.2015 r.

Bibliografia

 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, z. 4: Powiat kluczborski, oprac. Chrzanowski T., Ciechanowiecki A., Warszawa 1958, s. 24.
 • Thullie C., Zabytki architektoniczne województw katowickiego i opolskiego. Przewodnik, Katowice 1969, s. 203.
 • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, red. zbiorowa, Warszawa 2006, s. 410.
 • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Ratusz, oprac. Szot J., 2007, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.
 • http: www.kluczbork.pl/podstrony/historia.php

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kamienica
 • Chronologia: XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Rynek 2, Kluczbork
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kluczborski, gmina Kluczbork - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy