kamienica, Kłodzko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Dom przy ul. Armii Krajowej 11 jest cennym elementem zespołu staromiejskiej zabudowy historycznej Kłodzka.

Historia

Kamienica posiada genezę średniowieczną (zachowane są piwnice średniowieczne, XV w.?), w obecnym kształcie została wybudowana w 1706 r., co potwierdza data umieszczona w zwieńczeniu fasady). Dekorację stiukową fasady można datować na 2. ćw. XVIII wieku. Kamienica była modernizowana w latach 1850-75, 1878-1917 (m.in. remont fasady), w 1919 r. (kolejny remont fasady wraz z uzupełnieniem wystroju; wstawienie secesyjnych witryn w oknach parteru), w 1932 r. (zmiana układu witryn). W latach 60. XX w. wykonano zabezpieczenie piwnic budynku, w latach 1992-95 przeprowadzono remont polegający m.in. na wzmocnieniu konstrukcji sklepień piwnicy, wymianie stropów, więźby dachowej i pokrycia dachowego.

Opis

Dom położony jest w obrębie historycznego centrum Kłodzka, przy ul. Armii Krajowej 11, w jej południowej pierzei, szczytowo, w zwartej zabudowie.

Jest to budowla założona na nieregularnym, wydłużonym planie zbliżonym do prostokąta, o zwartej bryle, częściowo podpiwniczona, trójkondygnacyjna z kondygnacją użytkowego poddasza, nakryta dachem dwuspadowym.

Fasada tynkowana, trójosiowa; wejście do budynku w 3. osi, w 1-2 osi witryna lokalu usługowego; zwieńczona dwupoziomowym szczytem ujętym spływami wolutowymi i zdwojonymi pilastrami korynckimi w dolnej kondygnacji, zakończonym segmentowym, wyłamanym w narożach naczółkiem z okulusem i kulami. Przyziemie fasady dekorowane pasami boni, w obrębie II i III kondygnacji architektoniczne podziały elewacji w formie szerokich, korynckich, kanelowanych pilastrów w wielkim porządku; ponad ich głowicami wydatny, profilowany gzyms koronujący. Okna w profilowanych, uszakowych opaskach (w II kondygnacji z naczółkami), z ornamentalnymi płycinami podokiennymi.

Wnętrza budynku po kapitalnym remoncie; w piwnicy zachowane sklepienie kolebkowe o ostrołucznym przekroju.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 30-05-2019 r.

Bibliografia

  • Kłodzko. Studium wartości kulturowych dla staromiejskiej dzielnicy Kłodzka wraz z Twierdzą Główną i przedmieściem południowym, Oszczanowska B., Podruczny G.,  Wiśniewska D., Sikorska M., Dymarska E., Grajewski G., Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 20053-2004 [mps, archiwum NID OT Wrocław], s. 20-21.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: 1706 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Armii Krajowej 11, Kłodzko
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kłodzko (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy