kamienica, Kłodzko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kamienica przy ul. Armii Krajowej 6 jest cennym elementem zespołu staromiejskiej zabudowy historycznej Kłodzka.

Historia

Kamienica posiada genezę średniowieczną; gruntownie przebudowana została w 2. poł. XVI wieku. Podczas prac modernizacyjnych w 1860 r. m.in. nadbudowano poddasze z zachowaniem wolutowego szczytu. W 1870 r. miała miejsce budowa nowej oficyny przy kamienicy dla Karla Römera. W 1901 r. przebudowano wnętrza parteru oraz remontowano schody – prace wykonano według projektu kłodzkiego architekta Andreasa Ernsta. W 1912 r. – przy zachowaniu murów magistralnych piwnicy i parteru – wzniesiono kamienicę w obecnej formie, nawiązującą neorenesansową formą szczytowej fasady do poprzedniego budynku. Inwestorem przebudowy był ówczesny jej właściciel Carl Peikert, a projekt dostarczył Friedrich Preisler. Budynek poddany został remontowi kapitalnemu w latach 1996-98.

Opis

Dom mieszkalny położony jest w obrębie historycznego centrum Kłodzka, przy ul. Armii Krajowej 6, w jej północnej pierzei, w zwartej zabudowie. Fasada budynku zamyka perspektywę prostopadłej do ul. Armii Krajowej - ulicy Wojska Polskiego.

Jest to budowla założona na nieregularnym planie zbliżonym do równoległoboku, o zwartej bryle, częściowo podpiwniczona, czterokondygnacyjna z dwiema kondygnacjami poddasza, nakryta dachem o złożonym układzie, ponad częścią frontową – fragment z wysokim dwuspadowym dachem o kalenicy równoległej do fasady.

Fasada tynkowana, ponad przyziemiem i ponad drugą kondygnacją artykułowana gzymsami, pięcioosiowa, zwieńczona wysokim, trójkątnym, dwukondygnacyjnym i czteropoziomowym szczytem, podzielonym gzymsami i ujętym wolutowymi spływami. Otwór wejścia do budynku na osi fasady, zamknięty łukiem pełnym, ujęty piaskowcowym portalem z klińcowo ułożonych ciosów. Ponad wejściem, w obrębie III-IV kondygnacji prostokątny, dwuosiowy wykusz nakryty trójspadowym daszkiem, z bogatą dekoracją w postaci płycin wypełnionych płaskorzeźbionymi motywami wici akantu i uskrzydlonego putta, lizen i pilastrów z rozetami w połowie wysokości trzonów, tonda z kartuszem dekorowanym rozetą oraz u dołu pasowym ornamentem z liści akantu. Okna w profilowanych opaskach.

Układ wnętrz trójtraktowy; w sieni oraz w obszernym pomieszczeniu I pietra zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 30-05-2019 r.

Bibliografia

  • Kłodzko. Studium wartości kulturowych dla staromiejskiej dzielnicy Kłodzka wraz z Twierdzą Główną i przedmieściem południowym, Oszczanowska B., Podruczny G.,  Wiśniewska D., Sikorska M., Dymarska E., Grajewski G., Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 20053-2004 [mps, archiwum NID OT Wrocław], s. 19.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: 2. poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Armii Krajowej 6, Kłodzko
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kłodzko (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy