Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kamienica - Zabytek.pl

Adres
Kłodzko, Armii Krajowej 6

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko-gmina miejska

Kamienica przy ul.Armii Krajowej 6 jest cennym elementem zespołu staromiejskiej zabudowy historycznej Kłodzka.

Historia

Kamienica posiada genezę średniowieczną; gruntownie przebudowana została w 2. poł. XVI wieku. Podczas prac modernizacyjnych w 1860 r. m.in. nadbudowano poddasze z zachowaniem wolutowego szczytu. W 1870 r. miała miejsce budowa nowej oficyny przy kamienicy dla Karla Römera. W 1901 r. przebudowano wnętrza parteru oraz remontowano schody – prace wykonano według projektu kłodzkiego architekta Andreasa Ernsta. W 1912 r. – przy zachowaniu murów magistralnych piwnicy i parteru – wzniesiono kamienicę w obecnej formie, nawiązującą neorenesansową formą szczytowej fasady do poprzedniego budynku. Inwestorem przebudowy był ówczesny jej właściciel Carl Peikert, a projekt dostarczył Friedrich Preisler. Budynek poddany został remontowi kapitalnemu w latach 1996-98.

Opis

Dom mieszkalny położony jest w obrębie historycznego centrum Kłodzka, przy ul. Armii Krajowej 6, w jej północnej pierzei, w zwartej zabudowie. Fasada budynku zamyka perspektywę prostopadłej do ul. Armii Krajowej - ulicy Wojska Polskiego.

Jest to budowla założona na nieregularnym planie zbliżonym do równoległoboku, o zwartej bryle, częściowo podpiwniczona, czterokondygnacyjna z dwiema kondygnacjami poddasza, nakryta dachem o złożonym układzie, ponad częścią frontową – fragment z wysokim dwuspadowym dachem o kalenicy równoległej do fasady.

Fasada tynkowana, ponad przyziemiem i ponad drugą kondygnacją artykułowana gzymsami, pięcioosiowa, zwieńczona wysokim, trójkątnym, dwukondygnacyjnym i czteropoziomowym szczytem, podzielonym gzymsami i ujętym wolutowymi spływami. Otwór wejścia do budynku na osi fasady, zamknięty łukiem pełnym, ujęty piaskowcowym portalem z klińcowo ułożonych ciosów. Ponad wejściem, w obrębie III-IV kondygnacji prostokątny, dwuosiowy wykusz nakryty trójspadowym daszkiem, z bogatą dekoracją w postaci płycin wypełnionych płaskorzeźbionymi motywami wici akantu i uskrzydlonego putta, lizen i pilastrów z rozetami w połowie wysokości trzonów, tonda z kartuszem dekorowanym rozetą oraz u dołu pasowym ornamentem z liści akantu. Okna w profilowanych opaskach.

Układ wnętrz trójtraktowy; w sieni oraz w obszernym pomieszczeniu I pietra zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 30-05-2019 r.

Rodzaj: kamienica

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.76094