ogrodzenie, Kielce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en