kościół ewangelicki Trójcy Świętej, ob. Centrum Wystawiennicze Gminnego Centrum Kultury , Kamieniec Ząbkowicki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół ewangelicki Trójcy Świętej, ob. Centrum Wystawiennicze Gminnego Centrum Kultury

Kamieniec Ząbkowicki

photo

Kościół ewangelicki Trójcy Świętej, pełniący obecnie funkcję Centrum Wystawienniczego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim, usytuowany u podnóża Góry Zamkowej, na której wzniesiony został pałac książąt von Preussen, stanowi interesujący przykład neogotyckiej architektury sakralnej związanej z zespołem rezydencjonalnym oraz ważny element w krajobrazie miejscowości.

Historia

Neogotycki kościół ewangelicki Trójcy Świętej, pełniący też w przeszłości funkcję kościoła dworskiego, wybudowany z fundacji Marianny Orańskiej został na północny zachód od pałacu, na skraju parku pałacowego. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 15 lipca 1875 roku. Prace budowlane przy świątyni prowadzono w latach 1882-1885 pod nadzorem i według wykonanego w 1875 r. projektu Ferdinanda Martiusa - dyrektora budowli dworskich. Wystrój i wyposażenie kościoła wykonano w 1885 roku. Kościół poświęcono 15 lipca 1885 roku. Kościół wzniesiono przy dawnej drodze z Kamieńca do Byczenia, obecnej ul. Zamkowej. W okresie powojennym pozostawał nieużytkowany. W 1982 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kamieńca Ząbkowickiego obiekt został zagospodarowany. W 1983 r. spłonął dach. Remont budowli ukończono w 1992 roku. Obecnie kościół pełni funkcje gminnej sali wystawienniczej i koncertowej.

Opis

Kościół, którego architektura reprezentuje cechy stylu ceglanego neogotyku usytuowany jest u podnóża Góry Zamkowej, w południowo-wschodniej części miejscowości. Jest to budowla orientowana, założona na planie krzyża łacińskiego, jednonawowa, z kwadratową wieżą od zachodu i z transeptem, oskarpowana. Wejście do świątyni w przyziemiu wieży, ujęte okazałym portalem, o uskokowo kształtowanych ościeżach, zamknięty wimpergą; w tympanonie umieszczone jest płaskorzeźbione przedstawienie błogosławiącego Chrystusa. Elewacje zwieńczone szczytami. Smukłe okna zamknięte łukami ostrymi, z maswerkami. Wnętrze kościoła nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym; prezbiterium zamknięte prosto, dwuprzęsłowe, korpus – czteroprzęsłowy.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 26-08-2019 r.

Bibliografia

  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 381.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1875 - 1885
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zamkowa 6, Kamieniec Ząbkowicki
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gmina Kamieniec Ząbkowicki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy