Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

dawny kościół par., obecnie kaplica cmentarna pw. Najświętszego Sakramentu - Zabytek.pl

dawny kościół par., obecnie kaplica cmentarna pw. Najświętszego Sakramentu


kaplica XIV w. Jaszkowa Dolna

Adres
Jaszkowa Dolna

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko

Kaplica cmentarna pw. Najświętszego Sakramentu jest przykładem adaptacji na kaplicę cmentarną prezbiterium częściowo rozebranego starszego kościoła, w sytuacji budowy nowego → kościoła par. pw. Św. Jana Chrzciciela. W okolicy występuje podobny przykład przekształcenia na kaplicę cmentarną pw. Św. Stanisława Kostki prezbiterium → gotyckiego kościoła w Ścinawce Dolnej.

Historia

Jaszkowa Dolna, jedna ze starszych wsi w okolicach Kłodzka wzmiankowana w 1320 r., a tutejszy kościół w roku 1358 r. Wzniesiony w XIV w., z której to fazy zachowane prezbiterium i jego sklepienie z kamieniarką. W XVI stuleciu, w czasie reformacji kościół przejęty przez protestantów. Przebudowany w XVI w. w stylu późnogotyckim. Wówczas zmienione wykroje okien, wykonany kamienny portal fascjowy zakrystii i zapewne umieszczone w nim drzwi z okuciami. W latach 20. XVII w. kościół oddany katolikom. Przebudowywany w XVII w., w tym w 1679 r. Zbarokizowany w duchu wczesnego baroku rozpowszechnianego w architekturze Ziemi Kłodzkiej przez północnowłoskich budowniczych. Wyrazem tego pogrubienie zewnętrznych półkolistych nisz okiennych, w które włączone przypory. Podobne rozwiązanie w przypadku prezbiterium → kościoła par. pw. Św. Marii Magdaleny w Gorzanowie. Wówczas też zapewne wzniesiona lub przekształcona pn. przybudówka przy prezbiterium kościoła w Jaszkowej Dolnej zawierająca na piętrze lożę patronacką. Obecnie w pn. ścianie prezbiterium zachowany relikt tej loży, jej otwór ujęty kamiennym, barokowym, listwowym obramieniem. Kościół z wąską i krótką nawą, rozbudowany w 1793 r. Znacznie uszkodzony w 1893 r. przez piorun. Spalone wieża, chór muzyczny i organy. Wyremontowana nawa, nie odbudowana wieża. Ostatecznie podjęta decyzja o budowie w Jaszkowej Dolnej nowego → kościoła par. pw. Św. Jana Chrzciciela. W związku z powyższym ok. 1903 r. rozebrana nawa i większość przybudówek starego kościoła. Zachowane jego prezbiterium przeznaczone na kaplicę cmentarną pw. Najświętszego Sakramentu. Na pocz. XX w. ukształtowana obecna, neobarokowa fasada kaplicy ze szczytem w stylizacji zgodnej z ówczesną estetyką. Obniżona przybudówka z lożą patronacką, zbudowana neobarokowa sygnaturka na dachu, przeniesiona w nowe miejsca kamieniarka, w tym barokowy portal główny z 1679 r. Kaplica remontowana w 1950 r.

Opis

Kaplica cmentarna (prezbiterium starszego kościoła) murowana z kamienia, tynkowana, trójbocznie zamknięta, dwuprzęsłowa, sklepiona. Nakryta wysokim, pięciospadowym dachem z ośmioboczną sygnaturką z latarnią i z baniastym hełmem. Elewacja frontowa jednoosiowa, z otworami w osi środkowej. Zwieńczona wysokim, trójkątnym szczytem. W centrum elewacji pozostałości podziału ramowego ujmującego kamienny, wczesnobarokowy portal i okno nad nim. Portal uszakowy, profilowany, z guttami, zwieńczony trójkątnym, przerwanym naczółkiem. W jego polu tablica heraldyczna z medalionem zawierającym herb, otoczonym wieńcem laurowym. Powyżej wtórnie dodany fragment archiwolty z kluczem z innego nowożytnego portalu. Na kluczu tego portalu i na nadprożu portalu z 1679 r. te same inskrypcje. Do pozostałych, gładko tynkowanych partii elewacji frontowych przymocowane przyścienne nagrobki. Elewacja zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym, ponad którym trójkątny szczyt ujęty szeroką gładką ramą połączoną z pionowymi listwami. Elewacje boczne częściowo zagłębione, gładkie, bez artykulacji. W zamknięciu prezbiterium otwory o lekko spłaszczonych łukach, zawarte w głębokich, podobnie wykrojonych, zewnętrznych niszach okiennych. Wnętrze kaplicy nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym ze zwornikiem oraz z nisko schodzącymi, kamiennymi żebrami posadowionymi na konsolach. W pn. ścianie kaplicy fascjowy kamienny portal z drzwiami z okuciami, nad nim obramiony otwór loży patronackiej. Wyposażenie kaplicy: neogotycki ołtarz zbliżony formalnie do ołtarzy w nowym kościele Św. Jana Chrzciciela. Od pn. zachowane przy kaplicy przyziemie dawnej dwukondygnacjowej przybudówki z lożą patronacką, nakryte dachem pulpitowym. Jego elewacja frontowa z kamiennym, listwowym portalem zwieńczona półszczytem. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Kaplica otoczona cmentarzem wydzielonym murem, w linii którego późnogotycki budynek bramny przebudowany w wiekach XVII-XX w.

Zabytek dostępny przez cały rok.

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 21.06.2016 r.

Rodzaj: kaplica

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.79123, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.83131