Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

pałac - Zabytek.pl

Adres
Glinka

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Góra - obszar wiejski

Późnobarokowy pałac z zachowanym północnym budynkiem oficyny, przebudowany na pocz.XX w. w stylu neobarokowym.

Historia

Pałac wzniesiony został w 2 poł. XVIII w. W tym czasie majątek szlachecki w Glince stanowił własność rodziny von Stosch. W roku 1831 przeszedł na własność rodu von Zobeltitz i w jego posiadaniu pozostawał do 1945 r. Na pocz. XX w. pałac przebudowany został w stylu neobarokowym. Remontowany był w latach 1961-1962. Po roku 1977 rozebrana została oficyna południowa. Pałac obecnie pozostaje nieużytkowany w stanie zagrażającym katastrofą budowlaną.

Opis

Pałac usytuowany jest w pn.-zach. krańcu miejscowości, w niedalekiej odległości od kościoła.

Położony jest na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego, z zachowanym od wschodu reliktem parku krajobrazowego. Pałac odsunięty został od zabudowań folwarcznych. Wejście na teren rezydencjonalnej części zespołu poprzedzone jest okazałą barokową bramą o wysokich prostokątnych filarach, spiętych metalowym, kutym ażurowym naczółkiem. Filary pierwotnie zwieńczone były wazami.

Pałac zbudowany jest na planie litery L. Korpus pałacu wzniesiony został na planie prostokąta, z dostawiony od północy rozbudowanym skrzydłem. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, kryty dachem mansardowym. Elewacje artykułowane są szerokimi pilastrami wielkiego porządku, ustawionymi na wysokim cokole, połączonymi w półkoliste arkady. W środkowej części 7-osiowej fasady umieszczono trójosiowy ryzalit, zwieńczony wysokim wolutowym szczytem ujętym spływami wolutowymi.

Przed fasadą pałacu, po jej północnej stronie zachowany jest, zabudowany na planie kwadratu, niewielki jednokondygnacyjny budynek oficyny, przykryty dachem mansardowy. Budynek oficyny połączony jest łącznikiem ze skrzydłem pałacu. Jeszcze w roku 1977, zachowana była druga analogiczna oficyna południowa. Pałac zachowany jest w bardzo złym stanie, zagrażającym katastrofą budowlana.

Obiekt niedostępny, nieużytkowany, w stanie zagrażającym katastrofą budowlaną.

Oprac. Maria Czyszczoń, 30.10.2014 r.

Rodzaj: pałac

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.78784, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.78498