Kościół filialny pw. św. Marcina, Glinka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół filialny pw. św. Marcina

Glinka

photo

Kościół późnogotycki, wzniesiony z cegły, z użyciem zendrówki. W prezbiterium żebrowe sklepienie gwiaździste. Zachowana gotycka brama i furtka, prowadzące na teren cmentarza przykościelnego. Stanowi przykład typowego późnogotyckiego kościoła wiejskiego.

Historia

Pierwsza źródłowa wzmianka potwierdzająca istnienie kościoła w Glince pochodzi z roku 1376, gdy wspomniany został pleban tutejszej świątyni. Obecny kościół wniesiony został ok. poł. XV w. Od roku 1765 pozostaje kościołem filialnym parafii w Chróścinie. W poł. XIX w. był remontowany.

Opis

Kościół usytuowany jest w północno-zachodnim krańcu miejscowości, w sąsiedztwie zespołu pałacowo-folwarcznego. Otoczony jest nieczynnym cmentarzem. Na cmentarz od wschodu prowadzi gotycka, ceglana brama z furtką, o ostrołucznych otworach. Kościół zbudowany został z cegły z użyciem zendrówki, z której wykonano romboidalne dekoracje elewacji. Jest budowlą jednonawową z wyodrębnionym, węższym, prostokątnym prezbiterium oraz dostawioną od zachodu na osi wieżą wzniesioną na planie kwadratu. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia. Prezbiterium przykryte jest sklepieniem gwieździstym. Nad nawą założono strop.

Bryła kościoła oszkarpowana jest uskokowymi przyporami. Naroża wieży wzmocniono skośnymi przyporami. Ściana szczytowa między nawą i prezbiterium zwieńczona została sterczynowym szczytem ozdobionym blendami. W zachodniej elewacji wieży, na osi znajduje się ostrołuczny otwór wejściowy o uskokowo kształtowanych glifach, umieszczony w dużej, prostokątnej płycinie. Otwory okienne nawy i prezbiterium zamknięte są łukiem ostrym. W elewacjach wieży umieszczono niewielkie, wąskie otwory okienne, w ostatniej kondygnacji biforium w wysokiej płycinie, zamkniętym łukiem pełnym.

Na terenie cmentarza zachowały się XVIII-wieczne płyty nagrobne rodziny von Stosch. We wschodniej i zachodniej części cmentarza znajdują się, zachowane w dobrym stanie liczne kamienne nagrobki i krzyże nagrobne sprzed 1945 r. Przy bramie ustawiony został krzyż pokutny.

Zabytek dostępny.

Oprac. Maria Czyszczoń, 08.10.2014 r.

Bibliografia

  • H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. II, Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirk Breslau, Breslau 1889, s. 664.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 204.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: poł. XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Glinka
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. górowski, gmina Góra - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy