budynek paczkarni, magazyn produktów gotowych, Brzeg
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

budynek paczkarni, magazyn produktów gotowych

Brzeg

photo

Budynek paczkarni wchodzący w skład dawnego zespołu młyńskiego w Brzegu jest typowym przykładem XIX-wiecznej architektury poprzemysłowej. Wraz z budynkiem produkcyjnym, turbinownią oraz kanałem zasilającym turbinę jest materialnym świadectwem dawnego kompleksu przemysłowego powiązanego ze sobą niedyś przestrzennie i funkcjonalnie.

Historia

Obecna paczkarnia zwana również magazynem produktów gotowych, podobnie jak budynek turbinowni, powstała w 1889 roku, w czasie odbudowy głównego budynku produkcyjnego młyna po pożarze. Jak podają źródła – pierwotnie mieścił się w tym miejscu drugi młyn. Prawdopodobnie był to młyn Słodowy, istniejący przy młynie Mostowym od początku XV w.

Opis

Budynek stanowi integralną część dawnego zespołu młyńskiego. Ulokowany został w północno – zachodniej części Kępy Młyńskiej, z przylegającym od strony elewacji południowej budynkiem turbinowni. Jest to obiekt murowany z cegły, nietynkowany, wybudowany na planie prostokąta, zwieńczony dachem dwuspadowym o niewielkim spadku połaci. Całość czterokondygnacyjnej, prostopadłościennnej bryły utrzymana stylistycznie w jednolitym charakterze, nawiązującym konstrukcją i formą do głównego budynku produkcyjnego. Elewacja zachodnia charakteryzuje się symetrycznym, czteroosiowym podziałem, z parą prostokątnych okien w układzie pasowym na każdej z osi. Elewację szczytową dzielą trzy osie o analogicznym układzie otworów okiennych, na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. Poniżej oś środkową wyznacza blenda zamknięta łukiem odcinkowym, a poziom przyziemia centralnie znajdujący się otwór wejściowy w formie prostokątnej bramy. Skromna dekoracja architektoniczna zaakcentowana została poprzez ceglane sterczyny w narożnikach szczytów oraz prosty, podokapowy fryz obiegający budynek. We wnętrzu zauważalne stropy i konstrukcja dachu, charakteryzujace się prostą – o niewielkiej nośności – drewnianą konstrukcją. Z dawnego, historycznego wyposażenia zachowały się ślizgi workowe.

Dostęp do obiektu ograniczony.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 02.06.2018 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 1: powiat brzeski, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961, s. 31-32.
  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa. Młyn wodny, oprac. Anna Broniewska, 1998.
  • Majewski J., Opowieści brzeskich ulic, część. 1, Brzeg, 2016, str. 87.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kępa Młyńska , Brzeg
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Brzeg
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy