Grodzisko w Złotnikach, Wrocław
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko w Złotnikach

Wrocław

photo

Przykład późnośredniowiecznego budownictwa obronnego.

Historia

Założenie obronne funkcjonowało na terenie dawnej wsi służebnej dworu leśnickiego Złotniki (Goldschmiede, Gross Goldschmieden), która po raz pierwszy była wzmiankowana w 1288 roku, kiedy książę Henryk Probus nadał kolegiacie św. Krzyża dziesięcinę z folwarku, który znajdował się we wsi. Właścicielem owego folwarku miał być złotnik Herman. Na początku XVI wieku wieś połączono z sąsiednimi Złotnikami Małymi (Klein Goldschmieden).

Opis

Grodzisko jest położone w obrębie mezoregionu Równiny Wrocławskiej, na prawym brzegu Ryńki – dopływu Bystrzycy, w południowej części Parku Złotnickiego. Około 300 m na północny wschód znajduje się grodzisko nr 1/160, datowane na okres wczesnego średniowiecza.

Powierzchnia grodziska stożkowatego wynosi około 42 ary (wraz z wałami i fosą), przy czym nasyp u podstawy ma około 25 x 28 m, na górze około 14 x 25 m i jest wyniesiony ponad otaczający go teren co najmniej 3 m. Do rejestru zabytków wpisano obszar większy niż samo stanowisko – ok. 1,36 ha.

Pierwsze informacje o obiekcie pochodzą z 1794 roku. W XIX wieku odbywały się prospekcje terenowe. W 1926 przeprowadzono badania wykopaliskowe. Odkryty materiał zabytkowy (patelnia gliniana, fragmenty naczyń ceramicznych) i konstrukcja nasypu (ziemia i kamienie polne) wskazują, że obiekt funkcjonował w późnym średniowieczu.

Zabytek dostępny, oznakowany. Przez Park Złotnicki, w pobliżu grodziska, przebiega oznaczony kolorem żółtym szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia.

oprac. Donata Trenkler, OT NID we Wrocławiu, 13-01-2016 r.

Bibliografia

  • Archeologiczne Zdjęcie Polski, obszar 79-27, karta: 2/161
  • Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław 2013, s. 417
  • Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, s. 958

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIV wiek
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wrocław
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gmina Wrocław
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy