Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko w Złotnikach - Zabytek.pl

Adres
Wrocław

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. m. Wrocław, gm. Wrocław-gmina miejska

Przykład późnośredniowiecznego budownictwa obronnego.

Historia

Założenie obronne funkcjonowało na terenie dawnej wsi służebnej dworu leśnickiego Złotniki (Goldschmiede, Gross Goldschmieden), która po raz pierwszy była wzmiankowana w 1288 roku, kiedy książę Henryk Probus nadał kolegiacie św. Krzyża dziesięcinę z folwarku, który znajdował się we wsi. Właścicielem owego folwarku miał być złotnik Herman. Na początku XVI wieku wieś połączono z sąsiednimi Złotnikami Małymi (Klein Goldschmieden).

Opis

Grodzisko jest położone w obrębie mezoregionu Równiny Wrocławskiej, na prawym brzegu Ryńki – dopływu Bystrzycy, w południowej części Parku Złotnickiego. Około 300 m na północny wschód znajduje się grodzisko nr 1/160, datowane na okres wczesnego średniowiecza.

Powierzchnia grodziska stożkowatego wynosi około 42 ary (wraz z wałami i fosą), przy czym nasyp u podstawy ma około 25 x 28 m, na górze około 14 x 25 m i jest wyniesiony ponad otaczający go teren co najmniej 3 m. Do rejestru zabytków wpisano obszar większy niż samo stanowisko – ok. 1,36 ha.

Pierwsze informacje o obiekcie pochodzą z 1794 roku. W XIX wieku odbywały się prospekcje terenowe. W 1926 przeprowadzono badania wykopaliskowe. Odkryty materiał zabytkowy (patelnia gliniana, fragmenty naczyń ceramicznych) i konstrukcja nasypu (ziemia i kamienie polne) wskazują, że obiekt funkcjonował w późnym średniowieczu.

Zabytek dostępny, oznakowany. Przez Park Złotnicki, w pobliżu grodziska, przebiega oznaczony kolorem żółtym szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia.

oprac. Donata Trenkler, OT NID we Wrocławiu, 13-01-2016 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_02_AR.24468, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_AR.3120980