grodzisko, Mórkowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko rycerskie pogranicza śląsko-wielkopolskiego.

Historia

Grodzisko w kształcie ściętego ostrosłupa. Wzmiankowane w 1362 jako własność Andrzeja i Piotra z Drzeczkowa; w 1418 występuje Mikołaj z Morkowa. Wyróżniono trzy fazy użytkowania: I – 1 ćw. XV w., II – pocz. XVI – koniec XVII w., III – koniec XVII – poł. XVIII w.

Opis

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego, siedziby Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej; w północno wschodniej części parku.

Grodzisko/dwór na kopcu. Średnica podstawy około 40 m, wysokość do 2 m od lustra wody, fosa szerokości do 3 m; od strony północno wschodniej grobla.

Grodzisko odkryte podczas czyszczenia fosy, w 1983 roku. Przeprowadzono wówczas badania ratownicze. Do rejestru zabytków wpisane w 1994 roku.

Badania powierzchniowe w 1983. W 1983 ratownicze badania wykopaliskowe.

Widoczne z drogi od strony południowej. Zwiedzanie po uprzednim poinformowaniu właścicieli.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 23-04-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., Kurnatowska Z., 1972, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. 4, s. 124-125;
  • Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Poznańskiego W Średniowieczu, 1993, cz. III, z. 1, s. 213-214;
  • Wróbel M., Źródła archeologiczne o przeszłości rezydencji barokowych w Wielkopolsce na przykładzie Włoszakowic i Mórkowa w powiecie leszczyńskim.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: późne średniowiecze 1 ćw. XV w. – nowożytność połowa XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Mórkowo
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gmina Lipno
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy