Grodzisko, Lisiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko

Lisiec

średniowiecze
photo

Grodzisko, to pozostałość późnośredniowiecznego dworu na kopcu – siedziby pańskiej. Zostało określone w Karcie Ewidencyjnej jako stanowisko Lisiec 21.

Historia

Dwór na kopcu datowany jest na XIV wiek. Być może to jego właśnie dotyczy wzmianka w dokumencie z 1359 r., w którym mowa jest o ugodzie, w sprawie podziału ojcowizny zawartej między Wacławem I legnickim a Ludwikiem I brzeskim, synami Bolesława III Rozrzutnego (1291-1352), zwanego też Hojnym. Na mocy tej umowy Wacław m. in. miał się zrzec, na rzecz młodszego brata, dworów położonych nad Czarną Wodą.

Opis

Dwór na kopcu zwany był przez miejscową ludność Schlossberg lub Burgberg [w dosłownym tłumaczeniu zamkowa góra]. Jego pozostałość znajduje się w dolinie Czarnej Wody, pośród podmokłych łąk, w odległości ok. 140 m od rzeki. Na wsch. od obiektu przebiega droga z Liśca do Bukowny, w której również znajduje się relikt dworu na kopcu z XV-XVI wieku. Oba zabytki są oddalone od siebie w linii prostej o ok. 1,1 km. W ewidencji archeologicznej stanowisko to zostało przypisane do miejscowości Lisiec, jednak w najnowszej literaturze wiązane jest z Bukowną. Wyniesienie, na którym stał dwór, ma kształt owalny o wymiarach 37 na 39 m. Otoczony jest przez słabo czytelną obecnie fosę. Równolegle do niej, od wsch. w odległości 30 m, znajduje się wał szeroki na 6metrów. Całość założenia obronnego jest już bardzo słabo czytelna w terenie. Opisywany późnośredniowieczny dwór na kopcu nie był jak do tej pory badany w większym zakresie, chociaż już w 1873 r., podczas prac melioracyjnych natrafiono m.in. na hełm. Wtedy też obiekt został poważnie zniszczony. W 1993 r., w trakcie inspekcji konserwatorskiej, natrafiono w kretowiskach na 5 małych fragmentów późnośredniowiecznej ceramiki stalowoszarej i 2 kawałki rudy darniowej.

Zabytek jest ogólnodostępny.

oprac. Radosław Solski, 29-11-2015 r.

Bibliografia

  • Adamska D., Latocha A., Nowakowski D., Paroń A., Siehankiewicz M., Sikorski R., Słownik wsi śląskich w średniowieczu. T. 1, Powiat lubiński, Wrocław 2014, s. 65-66, tabl. V.
  • Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego, Lisiec 21 (AZP 75-19/39), Archiwum Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Lisiec
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gmina Lubin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy